Teresa Claramunt i Creus (Sabadell, 4 de juny de 1862 - Barcelona, 11 d’abril de 1931)

Sabadell, Catalunya

Teixidora i dirigent anarcosindicalista. El 1898 Teresa Claramunt va participar en les lluites socials que trasbalsaven el país i ràpidament es convertí en un dels personatges més populars i influents de la Barcelona anarquista d'aquell temps.

Ajuntament de Sabadell

Un projecte de