Teresa Claramunt i Creus

Sabadell, Catalunya

Motius

Teixidora i dirigent anarcosindicalista. El 1898 Teresa Claramunt va participar en les lluites socials que trasbalsaven el país i ràpidament es convertí en un dels personatges més populars i influents de la Barcelona anarquista d'aquell temps. (Sabadell, 4 de juny de 1862 - Barcelona, 11 d’abril de 1931)

Ajuntament de Sabadell

Un projecte de