Víctor Català

L’Escala

Gran escriptora en llengua catalana.

Jordi Martínez

Un projecte de