Anna Ribó Hidalgo

Barcelona

Forta, lluitadora, sinzera, honesta i justa.

Sonia Hidalgo Navarro

Un projecte de