El portal Social.cat impulsa un seguit de debats amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Sota l’epígraf ‘Socialitzant BCN: cooperar per fer ciutat’, la iniciativa pretén obrir el debat i oferir reflexió i anàlisi entorn a temes socials d’actualitat a Barcelona.

Proper col·loqui:


Col·loquis anteriors:

Edició Socialitzant 2017