IV CONGRÉS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS 2020, COMUNICACIONS I PÒSTERS