Accessibilitat i disseny per a tothom: avançar en la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat (Taula d'Entitats del Tercer Sector)

El dossier tracta els següents punt:

- Introducció. Accessibilitat i disseny per a tothom:
avançar en la igualtat d’oportunitats per a les persones
amb discapacitat

- De la “minusvalidesa” a la diversitat humana

- De la supressió de barreres al disseny universal
i l’accessibilitat integral

- De la teoria a la pràctica:

       - Metodologies de disseny inclusiu

       - Legislació, normativa i certificació

       - Fomentar l’apoderament i alliberar el coneixement

- Conclusions: accessibilitat avui... i demà?


Consulta el dossier.