Fundació Joia: Memòria 2013

La Fundació Joia ha fet publica aquesta setmana la Memòria de l'entitat de l'any 2013, on s'expliquen les activitats realitzades a l'entitat durant el passat any i els resultats obtinguts, juntament amb els avenços en inserció social i laboral. Durant l'any 2013, Fundació Joia ha atès més de 1.300 persones i les seves famílies, 970 persones s'han vinculat a un dels serveis de l'entitat i més de 100 han finalitzat el procés d'inserció laboral amb un contracte de treball. Tot això ha estat possible gràcies al treball constant dels 127 professionals que formen aquesta Fundació.