Anàlisis de genogrames familiars des de la bio-psicogenealogia per a la gestió de problemes biopsicosocials. Nivell 1.