Crida per protegir la salut física i mental de la petita infància arran de la crisi de la Covid-19

La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç detecten un augment de dificultats de conducta, emocionals i d’alimentació


La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP), que agrupa la gran majoria dels 74 centres d’atenció a la petita infància existents a Catalunya, considera que la crisi sanitària i social ha posat de relleu la vulnerabilitat dels infants compresos entre els 0 i els 6 anys en ser una etapa de desenvolupament global i reclama que, un cop doblegada la corba, es comenci a pensar en els més petits a curt, mitjà i llarg termini amb l’objectiu de protegir la seva salut física i mental.

Fruit del confinament, moltes famílies, en especial les més vulnerables, han viscut situacions de tensió derivades de la necessitat de teletreball per part dels pares i mares, o del fet d’haver-se quedat sense feina, de la restricció horària per poder sortir o de la interrupció dels tractaments de forma presencial, entre d’altres casuístiques. És per tot això que la UCCAP preveu un augment de la demanda del servei que ofereixen els seus centres en els propers mesos i alerta que ni els centres ni els seus professionals podran donar-hi una resposta adequada sense una detallada planificació i un augment dels recursos disponibles.

La UCCAP insisteix que cal tenir cura de les famílies, especialment tensionades durant el confinament, perquè puguin fer-se càrrec dels més petits amb garanties i malgrat les dificultats sociofamiliars a les que hauran de fer front. De fet, els professionals dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) ja han detectat un augment de les respostes reactives que es tradueixen en dificultats de conducta, emocionals i d’alimentació en els infants que atenen, així com dificultats per fer front als processos de dol o un increment de situacions de risc de patir maltractament i abús per part de les famílies d’aquests infants.

La presidenta de la UCCAP, Gemma García, recorda que l’atenció precoç arrossega una situació d’infrafinançament i que, en els darrers deu anys, els CDIAP ja han viscut un augment de la demanda del 40%. “Els CDIAP ja patíem molta pressió assistencial abans de la crisi sanitària. La xarxa ja es trobava saturada. Ara sabem que els mesos vinents la demanda serà creixent i només si disposem dels recursos necessaris podrem garantir les necessitats assistencials dels infants i mantenir la freqüència i durada recomanable de les intervencions”, explica García. Al previsible increment de famílies que requeriran el servei, la presidenta de la UCCAP recorda que cal sumar-hi els sobrecostos afegits que es derivaran de la compra del material necessari per garantir les mesures de seguretat sanitària i les baixes que es poden produir en el personal dels centres.

Els CDIAP durant el confinament

Els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya han hagut de tancar les seves portes durant l’estat d’alarma com a mesura preventiva però han mantingut l’activitat assistencial de manera telemàtica sempre que ha estat possible. Fisioterapeutes, psicòlegs, neuropediatres, treballadors socials, logopedes i la resta de professionals que conformen la plantilla habitual dels centres s’han hagut d’adaptar a la situació per repensar i oferir noves formes d’acompanyar als infants i a les seves famílies. A més, molts dels centres han optat per oferir un servei de consulta telemàtica també a les famílies no usuàries dels mateixos davant la necessitat de suport que han detectat en moltes d’elles.

Malgrat l’aprenentatge que la situació els ha generat, els professionals insisteixen que, en el cas de la petita infància, l’atenció telemàtica no pot considerar-se una substituta de l’atenció presencial, en la majoria dels casos, i que ha de tenir un caràcter complementari, d’ara endavant, amb un pes més específic del que tenia.

El servei d’atenció precoç i desenvolupament infantil és un servei universal i gratuït, reconegut com a dret subjectiu que atén infants entre els 0 i els 6 anys i les seves famílies a tot Catalunya; infants amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de presentar-ne, així com en situació de risc psicològic, biològic i social, i suport a la criança durant aquesta etapa.

Com a servei d’atenció públic, s’estén per tot el territori català i treballa en coordinació amb la resta de dispositius implicats en l’atenció a la primera infància. La xarxa d’atenció precoç i desenvolupament infantil ha anat desenvolupant al llarg de més de 30 anys un model assistencial de qualitat, fonamentat en l’atenció global i integral, la metodologia interdisciplinària i la promoció de la prevenció en l’entorn familiar i escolar en el moment en què és més efectiva. L’any 2019, un total de 1.200 professionals que formen part del servei van atendre més de 43.000 infants catalans.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article