Ser jove a Barcelona: marxar de casa amb menys de 900 euros al mes

Un 76% dels joves entre els 25 i els 34 anys s’han emancipat a la ciutat, tot i que de mitjana guanyen menys que la seva despesa mensual, segons l’Enquesta a la Joventut 2020


Els i les joves a Barcelona deixen abans la casa dels pares, tenen feines més estables i un major nivell d'estudis que fa cinc anys, però, en canvi, tenen menys recursos econòmics i en molts casos segueixen depenent del suport familiar per sobreviure a la ciutat. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona aquest dimecres.

Segons l'enquesta, un 64,5% del jovent entre els 18 i els 24 anys viu amb el pare i la mare o amb algú dels dos, mentre que, entre els 25 i els 34 anys, un 76% ha deixat ja la llar familiar. Sobretot ha augmentat el nombre de gent jove d'entre 20 i 29 anys que marxa de casa dels pares, un percentatge que ha crescut gairebé 20 punts en els últims cinc anys.

No obstant això, amb aquestes dades no es pot parlar directament d'emancipació de la gent jove, ja que la mitjana d'ingressos mensuals dels i les joves és menor (880 euros) que la mitjana de despesa mensual d'aquells i aquelles que viuen de lloguer o paguen hipoteca (893 euros). Un fet que és especialment preocupant si es té en compte que un 83% del jovent lloga un pis a Barcelona, una xifra que ha augmentat gairebé deu punts respecte al 2015.

Per aquests motius, el 40% dels joves que han marxat de casa dels pares viuen amb la parella (amb fills o sense) i un 22% amb amics. A més, en molts casos (un 32,5%) necessiten ajuda econòmica per pagar una part o totes les despeses. Aquestes ajudes vénen majoritàriament dels pares (un 53%), de la parella (un 33%) o fins i tot d'amistats.

“Amb els sous que tenen els joves i amb el preu de l'habitatge a Barcelona, un jove no pot viure sol. Llavors, els projectes emancipatoris són amb una parella o amb els amics. De ben segur, el projecte de vida ha de ser compartit a la ciutat”, ha assenyalat el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera.

Aquesta situació contrasta amb el fet que la majoria de joves que treballen ho fan en una única feina, que un 67,3% tenen un contracte indefinit i que només un 20% treballen menys de 30 hores setmanals, amb una mitjana de 35,8 hores a la setmana. A més, segons les dades de l'enquesta es pot extreure que el jovent cada cop té feines més estables, ja que la gran majoria (un 61%) fa més d'un any que treballa a la mateixa feina, una xifra que ha augmentat respecte a fa cinc anys.

“Tenen feina i una feina més estable, però hi ha un problema de renda entre els joves de la nostra ciutat. No em crec que un jove d'entre 25 i 34 anys no sigui més productiu que 900 euros al mes. Mereixen més en termes econòmics, perquè, a més, són valents, ja que veiem que s'emancipen més”, ha afirmat Riera.

L'habitatge, principal preocupació

Mirant aquestes dades, no és d'estranyar que l'habitatge hagi passat de ser la segona principal preocupació dels i les joves a l'enquesta de l'any 2015 a ser la primera el 2020, mentre que la feina ha deixat de ser la que més preocupa i ha passat a ser la segona. De fet, les persones enquestades han assenyalat que la principal sol·licitud que fan a l'Ajuntament de Barcelona és la de facilitar l'accés a l'habitatge i ampliar-ne el parc públic.

En aquest sentit, tot i que en general els i les joves residents a Barcelona valoren positivament el seu nivell de satisfacció amb la vida, amb una nota mitjana de 7,7, la situació econòmica i el món laboral són els àmbits pitjor valorats per part dels i les persones participants en l'enquesta.

Joves més formats

Pel que fa a l'educació, els i les joves de Barcelona estan més formades que fa cinc anys. Un 55,5% de les persones entre els 25 i els 34 anys té estudis universitaris, cinc punts més que a la darrera enquesta.

A més, la ciutat segueix sent un pol d'atracció per joves que volen realitzar estudis superiors, ja que dels alumnes que han finalitzat els seus estudis de postgrau, màster o doctorat a Barcelona, més d'un 30% provenen de l'estat espanyol i un 26% són alumnes estrangers.

Destaca també el fet que una gran majoria de la gent jove treballa en feines que tenen força o molta relació amb els estudis cursats, un 60%. Tot i això, hi ha un 27% que asseguren estar sobrequalificats per les feines que fan.

En l'Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 han participat més de mil persones d'entre els 15 i els 34 anys que resideixen a la ciutat. Per primer cop s'ha inclòs en la mostra a joves que no estan empadronats, però que hi resideixen des de fa sis mesos com a mínim. Aquest jovent representa un 13,4% del total i s'estima que són aproximadament unes 459.000 persones.

Com ha manifestat el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, l'objectiu d'aquest informe és fer “un retrat de les condicions materials, afectives i socials dels joves barcelonins”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article