La participació de la comunitat educativa, clau en la construcció de l’escola inclusiva

La Taula de Participació per a un Sistema Educatiu Inclusiu esdevé un espai de trobada i diàleg per establir propostes i objectius comuns per fer arrelar la cultura inclusiva a les aules


Generar un espai de trobada per dialogar i compartir reflexions sobre com construir i fer arrelar la cultura de la diversitat dins del sistema educatiu és el principal repte que persegueix la Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TaPSEI). Impulsat pel Departament d’Educació, aquest procés participatiu compta també amb la implicació de diferents actors de la comunitat educativa com són les famílies de l’alumnat i el professorat, així com entitats que representen a les persones amb discapacitat, administracions públiques o experts de l’àmbit universitari.

Arran de la posada en marxa de la TaPSEI, durant el curs 22-23 s’han realitzat quatre grups de treball en els quals han participat representants de serveis educatius, associacions de familiars i entitats socials, així com centres d’educació especial i associacions professionals. Al llarg del curs s’han organitzat diverses sessions de debat a Vic, Cornellà i Reus, en les quals han participat més de 400 persones en total. A banda, s’han dut a terme dues sessions plenàries en les quals han participat unes 300 persones, més una tercera que clourà tot el procés d’aquest primer cicle de TaPSEI aquest 27 de juny. L’objectiu: definir un horitzó comú en el qual construir una escola inclusiva on tingui cabuda tot l’alumnat, tal com recull el Decret 150/2017 de l’Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que es va aprovar el 17 d’octubre del 2017 i que s’està implementant progressivament a Catalunya. En aquest sentit, la Taula pretén aglutinar les diferents mirades sobre el sistema inclusiu, per definir quines passes s’han dut a terme perquè es redueixi la distància entre el model de sistema educatiu inclusiu que aquest decret defineix i la realitat del món educatiu actual a Catalunya. 

Segons Laia Asso Ministral, directora general d’Educació Inclusiva, la TaPSEI té sentit per fomentar la participació, ja que, segons considera, “és un element clau en la construcció d’un sistema educatiu inclusiu”. “La implicació de tots els membres de la comunitat educativa resulta imprescindible per a la detecció i l’eliminació de les barreres a l’aprenentatge”, manifesta la directora general. Així mateix, Asso sosté que la TaPSEI sobretot ha esdevingut un espai per construir una mirada de futur. “Més enllà de posar sobre la taula les mancances, ha permès construir propostes de manera conjunta i establir els objectius que cal prioritzar en el futur immediat”. 

Des de la Direcció General d’Educació Inclusiva consideren que una de les qüestions que poden limitar l’avenç en el camí de la inclusió és el propi concepte i les expectatives que es generen al voltant de la idea que en té cadascú sobre la inclusió. “Per tant, compartir-ho és un graó ineludible per anar traçant els propers passos”, destaca Asso. Un altre factor “decisiu” és la governança. “Un dels grans objectius de la Taula de Participació és el de generar coneixement que orienti una governança educativa inclusiva efectiva”, relata la directora general. En aquesta línia, de les trobades dels diferents grups de treball s’ha publicat un informe final que ha de servir com a guia per a futures.

D’altra banda, la TaPSEI també té la voluntat d’esdevenir una xarxa que pugui créixer i consolidar-se, i que serà un dels pilars per continuar avançant en la transformació del sistema.  

Enguany, el primer cicle de la Taula de Participació s’ha centrat en l’anàlisi dels components, les dinàmiques i les condicions per a un sistema educatiu inclusiu. “En altres paraules, ha mirat de donar resposta a les preguntes: com ha de ser, com funciona i què necessita un sistema educatiu inclusiu”, resumeix Asso. Aquesta reflexió ha estat conduïda per persones expertes de l’àmbit universitari, a través de preguntes suggeridores i la lectura de diferents documents de referència. Així mateix, l’anàlisi s’ha fet posant l’alumnat i la família al centre però considerant també el seu paper com a membres de la comunitat educativa i del sistema educatiu.

Fruit d’aquesta reflexió i anàlisi, l’avaluació externa de la TaPSEI ha determinat diferents propostes. Entre elles, indicacions que passen per la priorització i adequació de recursos, entre les quals: establir uns criteris de priorització homogenis que vetllin per maximitzar l’eficàcia dels recursos; també es demana la revisió i actualització dels criteris que estableixin quin és el nombre de recursos que es considera adequat en relació amb l’alumnat amb necessitats educatives especials; així com ajustar la dotació de recursos. Així mateix, estableix garantir la formació i capacitació de tot el personal involucrat en l’atenció educativa de les necessitats educatives especials; també s’apunta que cal oferir assessorament als centres educatius, així com potenciar la difusió del decret.  

Traslladar aquest espai de reflexió als centres educatius

Des de la TaPSEI també s’han pogut identificar algunes mancances en la construcció del sistema educatiu inclusiu que cal resoldre. Una d’elles, a la qual el departament vol posar solució, és la manca de participació “d’una part molt important” de la comunitat educativa. Tot i que s’ha realitzat una TaPSEI d’alumnat, el departament vol donar-los més protagonisme. Per aquest motiu, el proper cicle de la Taula trasllada l’espai de reflexió i debat a l’interior dels centres educatius, posant èmfasi en la visió i les propostes de l’alumnat. En aquest sentit, un dels principals objectius serà conèixer de primera mà les idees dels i les alumnes per a transformar l’entorn educatiu en un espai acollidor i lliure de barreres a l’aprenentatge.

Malgrat això, segons Laia Asso, la TaPSEI ha significat un abans i un després pel que fa a l’arrelament de la cultura de l’educació inclusiva entre la comunitat educativa. “L’escolta activa i la interacció amb la comunitat educativa marca una manera de fer i d’entendre l’elaboració i la gestió de les polítiques educatives. En aquest sentit, des de la unitat d’educació inclusiva s’ha fet una aposta decidida per una participació que tingui un impacte real en les línies de treball i la gestió dels recursos”, manté. A partir d’ara, el Síndic de Greuges serà l’encarregat de dur a terme el seguiment dels compromisos, atès que aquest òrgan ja va fer un primer informe sobre l’aplicació del Decret 150/2017, publicat l’any 2021.  

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article