Els factors que influeixen en el rendiment acadèmic

L’estil d’ensenyament del professorat, el nivell socioeconòmic, el gènere, les habilitats cognitives, la qualitat de l’ambient escolar o el temps d’estudis són alguns d’ells


El rendiment acadèmic dels estudiants d’educació primària és un tema d’interès i preocupació tant per a investigadors com per a docents i famílies. Aquesta etapa pot tenir un impacte significatiu en el desenvolupament dels estudiants, i pot influir en la seva trajectòria educativa a llarg termini. És essencial, per aquest motiu, entendre les variables que influeixen en el rendiment acadèmic.

El rendiment acadèmic està estretament lligat a la motivació, i tots dos es retroalimenten: els estudiants motivats solen rendir més i, al seu torn, el bon rendiment va seguit de motivació. 

Però la qüestió de com estimular als estudiants perquè s’esforcin i treguin bones notes no té una resposta clara. Una de les preguntes clau és si hem de donar recompenses als nens que treuen bones notes. 

El debat en la comunitat acadèmica 

Què diu la recerca sobre els pros i els contres d’aquests incentius? Existeixen autors i estudis que avalen que les recompenses són una forma efectiva de motivar als estudiants, ja que els donen un al·licient tangible per a treballar intensament. En contraposició, hi ha altres escriptors que argumenten que les recompenses poden portar els estudiants a centrar-se massa en els resultats a curt termini, en lloc d’en el seu amor per l’aprenentatge i el coneixement a llarg termini. 

Ja des de 1985 alguns estudis indicaven que tant els reforços extrínsecs com les recompenses poden tenir un efecte negatiu en la motivació intrínseca, que és el desig natural d’aprendre i millorar pel plaer de fer-ho. Per tant, és important equilibrar els dos costats de la balança. 

Altres factors

A mesura que anem avançant les dècades, s’han anat investigant diferents factors que incideixen en el rendiment: 

  1. L’estil d’ensenyament del professorat, i com afecta la motivació dels estudiants, s’associa positivament amb el rendiment acadèmic en matemàtiques en alumnes d’educació primària. 

  2. El nivell socioeconòmic continua sent un dels principals predictors del rendiment acadèmic en educació primària, i la bretxa entre estudiants de diferents nivells socioeconòmics continua sent una preocupació important en l’educació. 

  3. Els factors individuals, familiars i escolars, com el gènere, també són determinants. Dels estudis citats, s’analitza i s’aprecia com les nenes poden tenir un rendiment acadèmic superior en àrees com la lectura i l’escriptura, mentre que els nens tendeixen a tenir un rendiment superior en matemàtiques i ciències. El suport parental, la seva implicació en l’educació i la creació d’un ambient d’aprenentatge a casa s’ha comprovat que millora el rendiment acadèmic dels estudiants. 

  4. Les habilitats cognitives, en concret la memòria i l’atenció

  5. La qualitat de l’ambient escolar, incloent-hi factors com la qualitat de l’ensenyament, la infraestructura i els recursos de l’escola. 

  6. El temps d’estudi també s’ha relacionat amb el rendiment acadèmic, ja que els estudiants que dediquen més hores tendeixen a obtenir millors resultats. 

Diferències individuals i contextos 

Per a millorar el rendiment acadèmic en l’educació primària és fonamental adoptar una aproximació multidimensional i sistemàtica que tingui en compte diversos factors. Per exemple, s’ha de tenir en compte l’educació personalitzada que integra i abasta les diferències individuals dels estudiants. Assumir que els alumnes tenen estils d’aprenentatge, habilitats cognitives i necessitats especials concretes i diferents. 

A més, és prioritari destacar els factors contextuals, com l’entorn familiar, socioeconòmic i cultural en el qual es desemboliquen els estudiants, perquè són d’absoluta rellevància per a l’aprenentatge de l’alumnat. 

En aquest sentit, es poden dissenyar polítiques i programes educatius efectius que abordin les necessitats específiques de cada estudiant i promoguin el seu èxit acadèmic: implementar estratègies d’ensenyament diferenciat que s’adaptin als diferents estils d’aprenentatge dels estudiants. Alhora, seria bo potenciar i oferir recursos i suports addicionals a aquells estudiants que s’enfrontin desafiaments particulars. 

En definitiva, establir un enfocament sistemàtic que involucri a tota la comunitat educativa, fomentant la col·laboració i la comunicació entre aquests actors, així com proporcionar oportunitats de desenvolupament professional per als docents. 

En conclusió, una aproximació multidimensional i sistemàtica és essencial per a aconseguir una educació primària de qualitat i millorar el rendiment acadèmic. En considerar les diferències individuals i contextuals dels estudiants, i en involucrar a tots els actors rellevants, es poden crear entorns educatius enriquidors que promoguin l’èxit acadèmic de tots des dels primers anys d’escolarització. 

(Aquest article ha estat publicat originalment a The Conversation. Pot llegir l'original aquí)

The Conversation

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article