[ESPECIAL 1-O] “El sector salut a Catalunya és l’estructura d’estat més consolidada i avançada”

El director de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Jordi Vilarasau, analitza el moment polític a Catalunya des del punt de vista de la sanitat


Parlem amb Jordi Vilarasau, director de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, per analitzar quin paper jugarà la sanitat a Catalunya sigui quin sigui el resultat del dia 1 d'octubre. Així mateix ho farem amb d'altres veus de diferents sectors. En aquestes jornades d'alta convulsió política, se'ns plantegen preguntes que, lluny de les declaracions públiques, creiem necessari que responguin professionals que estan en contacte diari amb la realitat del país.

Deu anys després d'esclatar la crisi econòmica, en quina situació es troba el teu camp? Quina radiografia en fas del moment actual?

En aquests deu anys, de durs ajustos pressupostaris en el sector públic, pel que fa al sector sanitari, s´ha aconseguit mantenir un alt nivell de qualitat malgrat alguns problemes determinats d’accessibilitat (llistes d’espera, pressió assistencial a urgències...), tant en l’atenció especialitzada (hospitals) com en la primària. Però s'han mantingut els estàndards de qualitat gràcies a tres factors: la disminució dels sous dels professionals (com en la resta de treballadors públics), l'alta pressió assistencial en la majoria de nivells assistencials -amb la sobrecàrrega de treball que comporta- i una disminució molt important en les inversions.

Tan si guanya el 'Sí' com si s'imposa el 'No' l'1-O, quins són els tres reptes més importants que cal afrontar en el teu àmbit?

En l’àmbit de la salut cal, urgentment, revertir, els efectes dels ajustos pressupostaris, tant en la plantilla com en renovació i actualització tecnològica i d’equipaments. El segon repte és fer front a l’increment de la cronicitat. Encara que sembli incoherent, aquest increment de la cronicitat, es deu a l’èxit del sistema que ha convertit en cròniques moltes malalties que fa uns anys eren mortals. Per fer això caldrà una important reorientació de l’actual sistema de salut.

En aquest sentit, quines idees o propostes consideres que caldria impulsar per ajudar a  aconseguir-ho?

Per revertir, els efectes dels ajustos pressupostaris no plantejo que es torni als nivells de plantilla i despeses que hi havia abans de la crisis, perquè una part de l’ajust s’ha absorbit amb mesures que han racionalitat la despesa i han fet més eficient el sistema de Salut. Però sí que cal, a curt termini, un increment de recursos que permeti un augment raonable de la plantilla i una actualització dels equipaments. Per fer front a l’increment de la cronicitat, caldrà una important reorientació de l’actual sistema de salut. Tractem molt bé els episodis aguts, tenim els nostres hospitals i centres de salut molt ben orientats per fer-ho, però cal revisar i reorientar tots els dispositius que ens permeten tractar i donar suport als pacients amb múltiples malalties cròniques.

Com s'està parlant del procés al teu àmbit de treball?

Hi té poc impacte, tret d’aquell que impliqui a cadascuna de les persones que hi treballen en la seva vida privada.

Passi el que passi, quins canvis poden notar els pacients després de l'1-O? I els professionals?

El sector salut a Catalunya és l’estructura d’estat més consolidada i avançada, cosa que provocarà pocs canvis després de l’1-O. El que sí que pot tenir un impacte molt important és l’esperat increment del finançament si fundem la nova República.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article