Barcelona prohibeix durant un any obrir nous locals de joc i apostes

La mesura vol preservar la salut de la ciutadania i evitar addicions especialment entre els més joves


El Govern de Barcelona ha aprovat una suspensió de comunicats per obrir nous establiments de jocs d’atzar, salons de jocs, bingos i casinos durant un any, una mesura que vol preservar la salut de la ciutadania, i evitar addicions, segons ha anunciat l’Ajuntament en un comunicat.

La mesura, engegada des de la regidoria d’Envelliment, Salut i Cures i l’àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, pretén fer front a les addiccions a les xarxes, a les pantalles i el joc patològic, tenint en compte “l’impacte negatiu i les conseqüències socials que tenen en la població, especialment entre les persones més joves”.

Per fer efectiva la intervenció en aquest àmbit i treballar la prevenció al trastorn patològic a causa del joc, una mesura clau, segons el Govern de la ciutat, és la “limitació i ordenació” dels establiments de joc on es realitzen apostes a la ciutat. Per aquest motiu, la Comissió de Govern ha suspès per un any l’admissió de comunicats de noves activitats de concurrència pública per obrir establiments de jocs d’atzar, salons de joc, apostes, bingos i casinos. La suspensió afecta igualment l’atorgament de llicències i admissió de comunicats per fer obres destinades a l’obertura o ampliació d’aquests tipus de locals.

La suspensió de comunicats i llicències aprovada ara va vol blindar tot l’àmbit de la ciutat on ara per ara no hi ha regulació en aquest àmbit, per evitar que s’hi ubiquin nous negocis vinculats al joc i les apostes. Actualment, a Barcelona hi ha un total de 53 locals dedicats als jocs d’atzar: 35 salons de joc, 17 bingos i 1 casino.

Ara, el Govern municipal inicia la redacció d’un pla especial urbanístic –un pla d’usos– que regularà la implantació d’establiments. Amb la redacció del document es proposarà un decreixement del nombre d’establiments actual –quan en tanqui un no se’n podrà obrir cap altre–, i s’evitarà que n’hi hagi a prop d’equipaments sensibles com ara els centres docents i sanitaris. La voluntat del consistori és disposar d’una normativa que, a través de les eines i competències urbanístiques de què disposa el consistori, posi la prioritat en la “defensa de la salut de les persones”.

Prevenció a les escoles

La suspensió de llicències i comunicats, però, no és l’única mesura que s’ha pres per mirar de limitar la proliferació de les cases d’apostes i el joc a través d’Internet dins de la ciutat de Barcelona. La Comissió de Govern municipal ha aprovat també impedir l’accés i la connexió a les pàgines de joc on-line des de totes les dependències municipals i en aquelles en què el consistori té un pes específic compartit amb d’altres administracions.

Així mateix, exigirà en els contractes i les convocatòries de subvencions anuals clàusules específiques perquè les entitats i les empreses que hi participin disposin de plans o mesures per combatre les addicions que poden comportar riscos per a la salut i pèrdua de professionalització dels treballadors i treballadores. Entre les mesures s’inclouran la inhibició de la connexió a pàgines de cases de joc on-line o bé mesures de sensibilització per a la prevenció a les addicions, entre d’altres.

En aquest sentit, l’Ajuntament anuncia que també crearà programes de prevenció dirigits específicament a totes les escoles, per tal d’interpel·lar el conjunt de la comunitat educativa: infants, adolescents i pares i mares.

En aquesta línia, també es prohibirà la publicitat i el patrocini d’aquest tipus de negocis en la xarxa de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), la via pública o bé a les activitats que es puguin desenvolupar a la ciutat.

Per tal de sumar esforços, l’Ajuntament exigeix també “clara i explícitament” a la resta d’administracions públiques que disposen de les eines legislatives necessàries perquè limitin la publicitat del joc. En aquest sentit, demana específicament que la publicitat del joc tingui el mateix tractament que l’alcohol i el tabac i que, per tant, “es prohibeixi en horaris de protecció infantil a la ràdio i a la televisió”.

Greu problema de salut

S’estima que el 0,4% de la població d’entre 15 i 64 anys pateix un trastorn per joc problemàtic, la qual cosa equival a 20.000 persones a Catalunya, i que són els homes i els joves els que es troben en una posició de major risc. El joc patològic o trastorn del joc és un problema de salut reconegut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i recollit en la Classificació Internacional de Malalties des de l’any 1992. Segons els estudis científics, és un problema emergent de salut pública a nivell global que, en els darrers 20 anys, ha augmentat la seva prevalença de la mà d’un increment dels diferents tipus de joc d’atzar, especialment entre els joves.

Segons els darrers estudis que elabora el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, un 60,2% de la població espanyola entre 15 i 64 anys va jugar a jocs amb diners durant l’any 2017, ja fos presencialment (59,5%) o bé on-line (3,5%). Aquests informes destaquen el fet que el joc en línia és més freqüent entre els joves, amb una important diferència per sexes. En concret, el 6,4% de la població entre 14 i 18 anys afirma que juga diners a través d’Internet (un 10,2% en el cas del nois i un 2,5% en les noies). Aquesta taxa d’apostar diners s’amplia fins al 13,6% en jocs fora d’Internet (21,6% de nois i 5,4% de noies). Així doncs, els homes joves són els que es troben en una posició de major risc de desenvolupar un trastorn del joc, atès que aquesta problemàtica és entre dues i quatre vegades més freqüent entre joves de 12 a 17 anys que entre la població adulta.

El desenvolupament d’un trastorn del joc comporta una major probabilitat de desenvolupar quadres psicopatològics com ara depressió i ansietat, així com també consum de substàncies (tabac, alcohol i altres drogues), i especialment en edats adultes es relaciona amb problemes econòmics i interpersonals, tant familiars com laborals.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article