El 20% de les sol·licituds d’accés a informació pública queden sense resposta

El nombre de peticions va incrementar un 63,2% el 2021 respecte a l’any anterior, segons el síndic de greuges


El síndic de greuges estima que prop del 20% de les sol·licituds d’accés a informació pública queden sense resposta per part de les administracions. Així es desprèn de l’últim informe sobre transparència de l’ens, el setè que elabora, que apunta que el 2021 les peticions van incrementar un 63,2% respecte del 2020, de les 9.874 a les 16.112. D’aquestes, més de 3.100 van quedar sense contestar, una xifra que segons la institució “genera preocupació”. A banda, en termes de publicitat activa, l’informe alerta de la “consolidació” de dos nivells en compliment de les obligacions: les administracions més grans les segueixen de manera “gairebé total”, mentre que les locals i el sector públic institucional ho fan més limitadament.

L’informe, doncs, revela que un gran nombre de peticions d’informació encara queden sense respondre. D’acord amb la prova com a ciutadà ocult que l’ens ha dut a terme durant el 2022, el 80,6% de les sol·licituds van obtenir resposta, un increment lleugerament superior al de l’exercici anterior, en què el percentatge va ser del 79,9%. D’aquesta forma, conclou que el 20% de les demandes trameses no es van resoldre.

A més, indica que durant el 2021, el darrer període analitzat, s’ha produit un increment del 63,2% en el nombre de peticions, passant de 9.874 a 16.112. Segons l’informe, aquest fet s’explica perquè l’Administració aprova més procediments i les persones “són més conscients” de l’exercici dels seus drets. Tanmateix, les conclusions apunten que les dades obtingudes són “semblants” a les d’edicions anteriors.

En relació amb el nombre d’unitats d’informació creades, l’anàlisi diu que la xifra és superior a la de l’any anterior, però encara representa un percentatge global molt baix, de prop del 10%. A més, adverteix que la quantitat d’administracions que informen de les vies de recurs per a l’exercici dels drets de la ciutadania vers l’Administració ha crescut significativament.

Portals més transparents

Pel que fa a les obligacions que recull la Llei de publicitat informativa, l’ens constata la “consolidació” de dues velocitats en el desplegament d’aquestes pràctiques, però assegura que “ha estat una constant” des de l’etapa inicial. “Podríem dir que superar aquesta divisió és el principal repte del sistema de transparència a Catalunya”, afirmen des del síndic de greuges.

El treball assenyala una sèrie de punts on el conjunt d’administracions haurien de centrar els esforços per garantir la transparència dels seus portals d’informació. Per una banda, alerta que hi ha informació prevista a la Llei que cap administració no publica. Entre aquesta s’hi troben dades referents a enquestes o informacions sobre el bon govern, entre d’altres.

A més, el document indica que l’actualització de la informació i l’ús de formats reutilitzables són els elements que menys compleixen els portals de transparència. Un altre dels punts als quals fa referència és que la majoria de portals no incorporen la perspectiva de gènere. També aconsella a la Generalitat millorar el grau de compliment de les obligacions de publicitat del seu sector institucional i alerta que en l’àmbit local el grau de compliment d’aquestes demandes és molt heterogeni.

Millores i canvis

Pel que fa a l’impacte de les anteriors edicions de l’informe, la institució ha indicat que el 65% de les administracions avaluades han pres mesures per millorar els resultats obtinguts en l’avaluació que es va fer l’any 2022. També ha apuntat que en el termini d’un any, les administracions analitzades han introduït un 22,5% de les millores proposades per la institució del síndic de greuges.

A banda, mostra que l’Administració Oberta de Catalunya ha eliminat l’obligatorietat de la motivació en els seus tràmits a conseqüència de l’avaluació a partir del test del sol·licitant ocult de la institució del síndic. A més, durant l’any 2023 ha introduït la millora suggerida per la institució per distingir entre forma o suport de lliurament de la informació i format.

Principals recomanacions

En termes de publicitat activa, el síndic de greuges aposta per disposar d’unitats d’informació —pròpies o compartides, amb aportació de recursos econòmics a les administracions públiques. També recomana afavorir el suport i la cooperació entre administracions, publicar la informació d’interès per al conjunt de la ciutadania, estigui o no prevista específicament a la normativa; incorporar la perspectiva de gènere en els portals de transparència i fer que la informació publicada estigui actualitzada i sigui reutilitzable.

En aquest àmbit, encoratja el Govern a crear les eines de bon govern previstes a la Llei i millorar la disponibilitat de descàrregues en formats reutilitzables. També anima els ens locals a fer que la informació publicada estigui ordenada i sigui comprensible per a la ciutadania, identificar una unitat d’informació a cada administració i establir una vinculació entre els portals dels ens locals i els espais de publicitat dels ens que en depenen.

Per altra banda, en relació amb l’accés a la informació, l’anàlisi posa èmfasi en la necessitat de difondre el dret d’accés a la informació pública entre les persones. A més, considera que és imprescindible que es resolguin expressament totes les sol·licituds d’accés a informació pública. En aquesta línia, valora com a essencial que s’aprovi un procediment que adapti la regulació del dret d’accés a l’organització de cada administració, i que aquest compti, si és necessari, amb el suport d’altres ens supramunicipals.

A més, insta a promoure unitats d’informació amb capacitat per assumir les funcions previstes pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Finalment, recomana que s’actualitzi el règim sancionador de la Llei 19/2014 perquè les institucions pugui actuar realment com a garantia del compliment de la Llei.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article