L’aplicació de la nova llei de capacitat jurídica per persones amb discapacitat encara és “deficient”

L’entitat Support Girona creu que no s’entén la llei i detecta “una tendència paternalista”


La Fundació Support-Girona, dedicada al suport jurídic i social de les persones amb discapacitat, ha celebrat aquest setmana passada una jornada en què s’ha revisat l’aplicació de la nova legislació (en vigor des del setembre del 2021) sobre la capacitat jurídica de persones amb discapacitat.

El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, ha lamentat que “pocs operadors jurídics se l’han cregut i aplicat” i s’ha mostrat convençut que “malgrat l’avenç jurídic i social” dels drets d’aquest col·lectiu, “encara hi ha mancances en l’aplicació real de la seva capacitat jurídica”. Solé sosté que hi ha “una tendència al paternalisme” cap a aquesta població en qüestions com l’econòmica i els tràmits bancaris.

A les comarques gironines, Support-Girona calcula que els bancs han restringit la possibilitat de fer operacions a unes 200 persones amb discapacitat. Per aquest motiu, la fundació ha hagut d’iniciar cinc procediments de reclamació al Banc d’Espanya, sol·licitant que les persones acompanyades puguin fer transaccions bancàries sense la seva intervenció. D’aquests cinc casos, segons detalla la fundació, dos ja s’han resolt. Tot i això, i malgrat l’acceptació positiva per part del banc, encara no s’han desbloquejat els comptes i ha calgut presentar de nou una reclamació al Banc d’Espanya, pendent de resolució.

Durant la seva intervenció, el doctor en Dret de la Universitat de València, Antonio Martínez, ha qualificat la norma estatal de “bona llei”, però veu la seva aplicació judicial “deficient”. Martínez considera que “no s’ha entès el seu significat”. “No es tracta d’un canvi de terminologia, sinó d’un nou enfocament de la realitat, en què el sistema ha de garantir el dret d’aquestes persones a executar la seva voluntat i preferències”. El jurista també ha fet referència a les ocasions en què els tribunals de justícia continuen dictant mesures de suport rebutjades per les persones o designacions d’assistents que les persones no desitgen.

Al seu torn, el notari Josep Maria Chiner ha fet una àmplia exposició sobres les designacions voluntàries de suports en el seu camp. Segons Chiner, “el notari ha de conformar un vestit a mida guiat pel desig de la persona”, i des d’aquesta perspectiva, ha destacat la importància de la valoració prèvia i interlocució directa amb la persona atesa, a través de tots els mecanismes de mediació disponibles, per arribar a entendre la seva voluntat. El director de Support-Girona ha afegit que les notaries són “una de les àrees en què s’ha assumit més ràpidament el nou paradigma”.

Informe de l’aplicació de la nova llei

Per la seva banda, l’advocat i activista Manel Atserias ha avançat algunes dades de l’informe que està elaborant sobre l’aplicació del nou règim de suports a Catalunya. Abans de la reforma de la llei i sobre una mostra inicial de 468 casos (59% tuteles), ha observat una correlació entre allò que havia demanat l’entitat de suport, amb allò que finalment ha acabat adoptant l’autoritat judicial. En un 70% dels casos que la fundació ha revisat, s’han aplicat mesures menys restrictives que proporcionen més autonomia a les persones. L’entitat defensa l’assistència sense representació com a norma general, argumentant que la representació “només és necessària en situacions excepcionals”.

Des de l’entrada en vigor del Decret Llei, s’han realitzat a Support-Girona un total de 223 revisions de mesures judicials de protecció. En la majoria dels casos (200), la iniciativa ha estat a instància del Ministeri fiscal, mentre que disset revisions han estat instades per l’entitat i sis per les persones interessades. En els casos en què Support-Girona ha instat les revisions, s’ha sol·licitat l’assistència amb funció de suport i supervisió en 107 ocasions, mentre que en 58 casos ha demanat una assistència amb funcions de representació, i en 49, una assistència mixta (representativa en un àmbit i de suport en un altre). En nou ocasions s’ha determinat que la persona no necessitava cap suport.

En aquest procés de revisió, Support-Girona destaca el seu desacord amb algunes de les resolucions judicials per considerar que no s’han ajustat a la voluntat expressada per la persona. Així, en aquests dos anys, l’entitat ha presentat recurs a quinze resolucions judicials de primera instància. D’aquests recursos, vuit s’han resolt a favor de l’entitat.

Pel que fa als terminis de revisió, l’estudi d’Atserias subratlla els tres anys en el 44% dels casos i de sis anys en el 46%. Concretament a Barcelona, en un 30% dels casos no hi havia fixat cap termini. En el cas de comarques gironines, Support-Girona alerta sobre els 250 expedients de revisió iniciats pendents de resposta que “manté el greuge de la lentitud judicial en la vida de les persones més vulnerables”.

Després de la reforma

Sobre els expedients de mesures de provisió de suports posteriors a la reforma, l’estudi constata que a comarques gironines, el 50% són promogudes per la persona interessada o per un tercer autoritzat. Tot i això, Support-Girona subratlla que l’Administració de Justícia “no ha realitzat les adaptacions necessàries per assegurar que les persones amb necessitats de suport coneguin els seus drets”, com la lliure elecció d’un advocat durant el procediment, el dret a rebutjar la citació de la família, o el dret a ser escoltat i entès per rebre “justament” el tipus de suport que vol.

Durant aquests dos anys, s’han iniciat 288 expedients de provisió de mesures judicials. En 146 dels casos, els expedients han estat instats pel Ministeri fiscal a instància de tercers, com familiars o professionals. En 142 ocasions l’expedient l’ha promogut la mateixa persona.

Manel Atserias també ha remarcat que en un 72% dels casos estudiats a Catalunya fins al moment (549 persones), l’autoritat judicial ha lliurat directament un ofici al col·legi de l’advocacia corresponent sol·licitant un defensor judicial, fet que “no garanteix la gratuïtat de la defensa”.

L’advocat també ha aportat dades sobre les experiències de les persones que han tingut una entrevista amb l’autoritat judicial. En aquest capítol, ha destacat que el 76% ha manifestat sentir-se còmode durant la compareixença, però que en un 48% no se l’ha informat de les alternatives existents de suport, i que en un 50% no se l’ha preguntat per qui volia que fos el seu assistent.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
1.

Interessant! El Comitè d'Ètica del CEESC volem reflexionar sobre els canvis que suposa la Llei 8/2021 i hem organitzat una activitat per parlar dels reptes i dilemes que aquesta llei implica per a les per persones que acompanyen les persones amb discapacitat. Una nova manera de treballar, una nova mirada i una reflexió conjunta: https://www.ceesc.cat/agenda/diaes/diaes23-peixera-etica

  • 0
  • 0

Comenta aquest article