Es crea la xarxa d’escoles i instituts per prevenir la violència masclista

Una quinzena d'instituts de l'àrea metropolitana de Barcelona participaran al programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació


El proper curs 2014-2015 una quinzena de centres d’educació primària i secundària de la ciutat participaran en la prova pilot del programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació. Un projecte que la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Àrea d’Igualtat, Qualitat de Vida i Esports de l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa conjuntament amb el Consorci d’Educació amb l’objectiu d’incidir en les creences i els valors de la comunitat educativa dels centres per prevenir les relacions abusives, la violència masclista i la no discriminació.

La Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Àrea d’Igualtat, Qualitat de Vida i Esports de l’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa, conjuntament amb el Consorci d’Educació,  el proper curs 2014-2015 el programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació, amb el suport i la participació dels departaments d’Ensenyament i de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya .

El programa, que va ser presentat en el consell plenari de l’Ajuntament de Barcelona el passat divendres, 25 de juliol, té l’objectiu de prevenir la violència, el domini, el control i l’abús de poder en les interaccions personals i promoure models relacionals positius basats en l’equitat, la co-responsabilitat, el respecte i el compromís ètic en tots els àmbits de la comunitat educativa. Pretén incidir en les creences i els valors de l’alumnat de 6 a 16 anys, les seves famílies i el professorat dels centres educatius per tal de potenciar actituds i comportaments que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte, en les relacions interpersonals i que donin valor a les diferències des d’un marc de relacions igualitari i lliure.

L'objectiu: disminuir  i fer detecció precoç de les actituds discriminatòries i xenòfobes

D’aquesta manera, el projecte es proposa disminuir i fer una detecció precoç de les actituds i comportaments abusius, discriminatoris i/o xenòfobs en les relacions interpersonals entre nenes i nens, noies i nois, dones i homes, entre persones de diferents gèneres, procedències, cultures, religions, orientació i identitat sexual, etc. Per això girarà al voltant de dos grans eixos centrals: per una banda, la coeducació i prevenció de les relacions abusives, els prejudicis i estereotips de gènere i la violència masclista; i per una altra, l’educació en drets humans i prevenció de les relacions abusives, la discriminació, i la violència davant la diversitat funcional, ètnica, sexual i de gènere.

El programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació s’iniciarà com una prova pilot els cursos 2014-2015 i 2015-2016 a una quinzena de centres d’educació primària i secundària, seleccionats entre tots els centres de la ciutat a través del treball conjunt d’ un equip de recerca de la Universitat de Barcelona i el Consorci d’Educació. En el marc d’aquest treball es realitzarà una avaluació de caràcter sistemàtic que permetrà conèixer els efectes del programa a curt i mig termini en les actituds de l’alumnat en relació als temes tractats.

 Està previst que la implementació del programa es generalitzi a la resta d’escoles i instituts de la ciutat a partir del curs acadèmic 2017-2018, un cop s’hagin conegut, entre el setembre i el desembre de 2017, els resultats de l’anàlisi de les dades de la prova pilot.

Presència d'institucions relacionades amb temes de gènere i de drets civils

Des de principis del curs acadèmic 2012-2013, en el marc del programa dos grups de treball diferents han estat elaborant el seu procés de la xarxa, un centrat en la dona i un altre en els drets civils. A més del Consorci d’Educació, la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Àrea d’Igualtat, Qualitat de Vida i Esports de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en aquests grups de treball també hi han estat presents professorat universitari i representants dels serveis socials dels diferents districtes i de fundacions i institucions privades com Salut i Comunitat, Drac Màgic, l’Escola Cultura de Pau de la UAB i la Coordinadora Entitats de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB), el Consell de la Joventut de Barcelona, SOS Racisme, UNICEF, entre d’altres. Tots ells han aportat les seves pròpies perspectives d’anàlisi i d’intervenció, i en alguns casos han fet propostes d’activitats per als centres escolars.

El programa ofereix a les escoles i instituts diferents projectes temàtics que disposen, cadascun d’ells, d’un conjunt d’accions progressives i articulades que es reforcen mútuament, al mateix temps que adapten els seus objectius, estratègies i metodologies a les diferents etapes evolutives de la infància i l’adolescència, i als diferents perfils de persones integrants de la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, monitores i monitors, etc.). També pretén potenciar l’existència d’una xarxa d’escoles i instituts que vulguin treballar els aspectes esmentats, aprofitant els recursos i estratègies que aquest programa els ofereix, tot afavorint la complicitat i l’intercanvi d’experiències.

El programa es desenvoluparà en dues fases. La primera d’elles s’adreça a l’alumnat i al professorat d’educació obligatòria i es realitzarà a través d’activitats de caràcter curricular emmarcades en les diverses àrees de coneixement en horari lectiu i també de tallers i activitats específiques a càrrec de professionals d’entitats i serveis públics experts en la temàtica del programa. Durant la posada en marxa del projecte també es portarà a terme assessorament i formació del professorat. Durant la segona fase el programa s’adreçarà a la resta d’alumnes, AMPA, i famílies en general, monitors i monitores de lleure, altres professors que hi intervinguin i agències socioeducatives del territori.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article