La Taula del Tercer Sector presenta els reptes de futur envers els joves extutelats

El dossier ‘Joves extutelats. El repte d’emancipar-se avui’ aprofundeix en les dificultats legislatives d'aquest col·lectiu


La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat aquest dimarts el dossier ‘Joves extutelats. El repte d’emancipar-se avui’ en el marc del cicle de Debats ‘Catalunya Social’. A l’informe Ana Villa, directora de FEPA (Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits) alerta que el marc legal no preveu específicament el suport als joves extutelats, la qual cosa suposa que els joves que han estat tutelats puguin veure’s desprotegits legalment en complir la majoria d’edat i indica les línies de treball futures dins d'aquest camp.

Actualment a Catalunya s’atenen gairebé 2.000 joves anualment i més de 500 joves s’incorporen en els programes oferts per l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la Generalitat de Catalunya (ASJTET-DGAIA). Les entitats federades a FEPA atenen a més de 700 joves a Catalunya anualment. El dossier alerta que els joves que han estat tutelats per l’Administració i sovint estigmatitzats es troben amb una situació de vulnerabilitat molt diferent a la que viu la major part del jovent als 18 anys, ja que alguns d’ells en complir la majoria d’edat han d’emancipar-se sense comptar amb el suport familiar, ni els recursos necessaris per fer-ho.

Amb una situació prou complexa i agreujada per les xifres d’atur juvenil, un nivell formatiu molt inferior al de la mitjana poblacional i una edat d’emancipació dels joves abans d’hora, els joves han de fer front a una nova vida desprotegida per les administracions. Tot i que a Catalunya hi ha reconeixement legislatiu, des de l’any 2010, per a l’atenció específica de joves extutelats amb la Llei autonòmica de Drets i Oportunitats de la Infància i adolescència, hi ha molta feina a fer i per això el dossier contempla sis propostes i reptes de futur que es basen en la combinació de suport a l'educació, la formació i el suport econòmic:

1.- Garantir les polítiques i serveis d’emancipació per a joves extutelats igualant-les entre els diferents territoris.
2.- Acció preventiva abans de la majoria d’edat: cal augmentar el treball vers la seva autonomia personal i social fent-los més partícips i responsables del seu propi procés.
3.- Accés a l’ensenyament reglat obligatori i post-obligatori com a via generadora de millors oportunitats, situacions i futur laboral.
4.- Dificultats dels joves extutelats d’origen estranger per la consecució de permisos de treball: S’ha de treballar envers la legislació actual que obliga als joves a comptar amb una oferta laboral de contractació a jornada complerta i d’un mínim d’un any de durada per tal de poder aconseguir un permís de treball perquè fa crònica la situació d’exclusió social d’aquests joves.
5.- Desenvolupament de la xarxa social i les relacions familiars: cal generar i promoure activitats que els ajudin a ampliar el seu entorn social i generar vincles amb persones de referència estable.
6.- Millora de la coordinació interdepartamental per avançar en l’atenció al col·lectiu de joves extutelats.
 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article