Teràpia ocupacional: la gran desconeguda en la intervenció social

Quan pensem en professions que es dediquen a la intervenció social, el primer que ens ve al cap són el treball social, l'educació social o la psicologia, però, i la teràpia ocupacional? Sabem quin és el paper de la teràpia ocupacional en la intervenció social?

Sovint he de respondre a la pregunta què és la teràpia ocupacional, ja que és molt comú que produeixi confusió. De fet, molta gent es pensa que la nostra intervenció es basa a buscar feina a la gent, però la paraula “ocupacional” es refereix a un concepte més ampli, en “ocupar el temps”. Les persones ocupem el nostre temps del dia a dia en diferents activitats, sempre estem fent, encara que no fem res, per això considerem que som éssers ocupacionals i existeix la teràpia ocupacional. Nosaltres analitzem aquest fet des d'una visió holística, tenint en compte les característiques de la persona, de l'entorn i l'activitat que vol o ha de fer aquesta.

Com a terapeutes ocupacionals el nostre objectiu es basa en el fet que la persona pugui desenvolupar-se en les diferents activitats diàries de la manera més autònoma possible i ho aconseguim a través d'una anàlisi acurat de l'entorn, la persona i les ocupacions i una intervenció centrada en la persona i a través d'activitats significatives per a ella.

Per altra banda, sabem que la intervenció social es realitza en serveis socials bàsics, comunitaris i especialitzats i també en diferents àmbits, al Departament de Treball, Afers socials i Família de la Generalitat, especifiquen entre d'altres: gent gran, atenció a les drogodependències, VIH i exclusió social, discapacitat, atenció a persones que pateixen violència masclista, persones amb dependència, infància, adolescència, joventut, famílies amb problemàtica social i risc o situació d'exclusió, persones amb drogodependències i persones amb problemàtica social derivada de trastorns mentals.

Tot i que som una professió poc coneguda, la nostra presència s'ha anat ampliant al llarg del temps i se'ns reconeix i es contempla la nostra figura en l'àmbit de gent gran, discapacitat o persones amb dependència. Segons l'últim cens del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya del 2011-2012, els àmbits d'intervenció en els que més érem presents van ser geriatria, neurologia, salut mental i amb grans dependents, quedant amb només unes poques terapeutes ocupacionals que treballaven en l'àmbit de l'exclusió social o drogodependències, fet que avui dia les que portem actives en la professió veiem que continua més o menys igual.

I ara ve la pregunta: què pot aportar la teràpia ocupacional a l'àmbit de la intervenció social? Townsend (1993) destacava que els fonaments de la teràpia ocupacional estan relacionats amb els de la justícia social i que la nostra visió i intervenció és fonamental per a poder desenvolupar-la. Creiem i volem assolir una justícia ocupacional, és a dir, que tothom pugui desenvolupar les seves ocupacions amb igualtat d'oportunitats independentment de l'ètnia, gènere, capacitats, creences religioses o circumstàncies personals diverses.

La teràpia ocupacional busca que la persona pugui ser el màxim d'autònoma en la societat i aquí es refereix també a persones, en qualsevol franja d'edat, en situació d'exclusió social o vulnerabilitat social més enllà del component físic o psicològic, contemplant les barreres socials.

La nostra formació acadèmica ens permet poder acompanyar des de la nostra visió i intervenció en aquells àmbits on hi ha un risc o situació d'exclusió independentment dels motius. La situació de risc o exclusió social, implica una disfunció ocupacional, el que fa que les persones no puguin accedir o realitzar les activitats significatives per a elles, per això la nostra visó per a fomentar la inclusió és tan important, no més que altres professions, però sí que incloent la figura de la terapeuta ocupacional dins dels equips d'intervenció social disposaria d'una mirada única cap a la persona i les ocupacions, que afegiria més qualitat a les intervencions i, per tant, facilitaria encara més els processos cap a la inclusió.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article