La importància de la integració escolar en els infants acollits


L’entorn escolar és un dels contexts de socialització principal on els infants desenvolupen majoritàriament les seves relacions a nivell grupal i individual amb els seus iguals, a la vegada que és un dels espais clau on forjar i desenvolupar el seu futur formatiu. També hi passen una gran part del dia, per tant, l’entorn escolar contribueix a la construcció de la seva personalitat i autoimatge. És per això que cal ajudar als infants acollits perquè la seva integració en l’àmbit escolar a l’inici de l’acolliment sigui una experiència satisfactòria.

Si donem una ullada a la realitat escolar actual, els equips educatius es plantegen, cada cop més intensament, la creació d’espais confortables a les aules, la vinculació afectiva entre alumnat i professorat, així com donar un caràcter molt més integrador a la relació escola-família. L’objectiu d’aquesta nova mirada és que l’escola s’adapti a les necessitats i benestar dels infants i que, per tant, es promoguin situacions d’aprenentatges de forma natural i a la mida de cadascú.

Els infants acollits sovint provenen de situacions familiars de vulnerabilitat que han generat alguna o vàries d’aquestes circumstàncies: absentisme escolar, manca d’estimulació, canvis de centres escolars, estrès i patiment emocional amb la conseqüent dificultat per adquirir aprenentatges.

És per això que un bon nombre d’aquests infants poden presentar un cert endarreriment en l’assoliment dels continguts acadèmics, i això pot generar-los alhora una baixa autoestima, frustració i manifestació d’aquests sentiments a través de la conducta a l’aula.

Malauradament, sovint la realitat dels infants acollits és poc coneguda a la societat en general i, per tant, cal tenir presents algunes particularitats importants en el moment de l’inici de l’acolliment quan l’infant s’ha d’integrar a l’escola.

Orientacions per a famílies i professionals per una bona adaptació a l’escola, que contribueixen a fer que l’experiència escolar dels infants en acolliment sigui exitosa:

  • Construïm una família: Primer cal que l’infant conegui i confií en la família acollidora per a introduir altres figures amb qui poder confiar i aprendre.
  • No cal tenir pressa: Convé aprofitar el permís de maternitat/paternitat per part de les famílies acollidores i facilitar l’adaptació progressiva durant el permís. Una adaptació progressiva en dates i espais que no suposin una angoixa per a l’infant (que no pateixi pels continguts) facilitarà que es pugui concentrar en establir relacions socials amb els iguals i els i les tutores d’una forma més relaxada.
  • Preparem l’entrada a l’escola: Anticipem, visitem l’escola, acordem com ens referirem davant de tercers i coneixem els i les mestres referents.
  • Triar l’escola: Coneixent l’infant es podrà saber quin tipus d’escola li convé segons el projecte educatiu i l’atenció a la diversitat.
  • Compte amb les expectatives! Cal que tant famílies d’acollida com mestres revisin les pròpies expectatives vers els infants, pensant que en conviure en família l’infant pugui assolir un nivell d’aprenentatges alt.
  • Fomentar el vincle: Prioritzem l’adaptació a l’aula per sobre els continguts; primer cal que l’infant se senti mirat pel seu tutor o tutora i se senti segur per tal que pugui expressar després les seves mancances, inseguretats o angoixes.
  • Comunicació fluïda entre l’escola i la família: És important que el professorat i les famílies estableixin una comunicació fluïda i continuada. S’ha de poder treballar des de la prevenció en el cas que hi hagi dificultats, així com integrar en la comunicació els equips que poden ajudar en el dia a dia (EAP, CDIAP, equip de seguiment de l’acolliment...).
  • Tenir present la diversitat familiar: Per a l’infant acollit és primordial poder integrar la seva identitat familiar de forma natural en els entorns on se socialitza.

Les famílies i els i les educadores anhelem que els infants vagin feliços a les escoles, i desitgem que les orientacions ens ajudin a fer-ho possible!

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article