Contra el rebuig a les persones amb transtorns mentals

CONTRA LES ACTITUDS D’EXCLUSIÓ SOCIAL I REBUIG A LES PERSONES QUE PATEIXEN O HAN PATIT UN TRASTORN MENTAL
 
El proper dia 10 es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i Fòrum Salut Mental, associació que representa a 21 entitats proveïdores de serveis d’assistència pública en salut mental a Catalunya, vol commemorar aquesta data manifestant el seu recolzament a totes les persones que pateixen un trastorn mental, als seus familiars i a tots aquells col·lectius i professionals que des de fa anys treballen per configurar un nou model d’atenció a la salut mental al nostre país.
 
Així mateix, considerem que en ple segle XXI, una societat democràtica i avançada com la nostra, no hauria de permetre’s les actituds, sovint massa presents, d’exclusió social i rebuig d’aquells ciutadans que en un moment de la seva vida han patit un trastorn mental. És per això que, des de Fòrum Salut Mental, demanem a tots els ciutadans i als col·lectius professionals capaços de generar opinió (professional sanitari, representats polítics, mitjans de comunicació, etc.), que col·laborin en la lluita contra aquest estigma social encara tan arrelat a la nostra societat, per tal de sensibilitzar a la població en general de la problemàtica de la integració de les diferències.
 
Aquest estigma, que envolta també a les seves famílies, és un dels factors que dificulten la integració i la recuperació de les persones afectades a nivell social i laboral. Un estudi recent evidencia que el nivell d’inactivitat laboral és del 80%, el que significa que només 2 de cada 10 persones amb problemes de salut mental, accedeixen als beneficis que en termes d’autonomia personal i reconeixement social, aporta el treball remunerat. La dada és incontestable i està molt per sobre de qualsevol altre col·lectiu amb especials dificultats.
 
És cert que en els darrers vint anys, la conjunció d’esforços dels diferents agents implicats en el tema de la salut mental; usuaris, familiars, professionals, entitats proveïdores i administració, ha aconseguit a Catalunya un canvi important de la realitat assistencial i una millora notable de la prevenció, el tractament i la recuperació en el marc de la salut mental comunitària. Tanmateix, segueix sent molt necessari fer avançar la sensibilitat social cap a un millor coneixement i comprensió d’aquests fets, l’abandó de certes conviccions, prejudicis i falsos temors i l’adopció d’actituds solidàries de comprensió, acceptació i integració de la diversitat.
 
Encara queda molt camí per recórrer. La salut mental no és solament un problema mèdic que es pugui resoldre exclusivament amb medicaments. La complexitat de l’ésser humà i del context familiar i social exigeix, com fa anys que la O.M.S recomana, que els aspectes psicològics, socials, laborals, educatius i jurídics han d’implicar-se en l’atenció pròpiament psiquiàtrica per plantejar solucions globals, integrals i integradores.
 
En aquesta línia, les vint-i-una entitats membres de Fòrum Salut Mental, associació fundada l’any 1994, han impulsat en els darrers vint anys i amb el suport de l’administració, diferents iniciatives: centres de salut mental i hospitals de dia per adults, joves i infants; unitats mèdico-educatives i serveis d’acompanyament; unitats d’internament a la comunitat; serveis de rehabilitació comunitària; centres de tractament i rehabilitació de les addiccions; programes de seguiment individualitzat i d’assistència a domicili, d’atenció als TMS, TLP i de prevenció del suïcidi; clubs socials; serveis d’orientació i acompanyament a la inserció laboral; programes de treball amb suport en el mercat ordinari, centres especials de treball; pisos amb suport, llars residències i programes de salut a les escoles i d’atenció als familiars, entre d’altres.
 
Aquests nous equipaments, desenvolupats seguint les directrius del Pla Director de Salut Mental i addiccions del Departament de Salut, han contribuït, junt amb altres iniciatives del sector, a configurar un nou model ètic, tècnic i pràctic d’assistència pública integral i comunitària a la salut mental.
 
És imprescindible doncs seguir en l’esforç de desplegar el mapa sociosanitari de recursos arrelats al territori que atenguin de manera transversal i coordinada aquest conjunt de necessitats.
 
Ens congratulem de que en aquest moments està a punt d’aprovar-se el Pla Integral de Salut Mental, en el que professionals de entitats de la nostre associació, han col·laborat com a assessors. La missió d’aquest Pla Integral, endegat des de la Generalitat i coordinat per una comissió interdepartamental, serà promoure la millora de l’atenció als afectats identificant les seves necessitats, incrementant les seves oportunitats d’integració i possibilitant l’acció planificada i coordinada dels serveis sanitaris, socials, educatius, d’integració laboral i de Justícia.
 
Per últim, des de Fòrum Salut Mental, convidem a tots els ciutadans i col·lectius, a que facin seu aquest manifest i es sumin al conjunt de veus i accions que lluiten per acabar amb els estigmes i actituds d’exclusió social de les persones que pateixen o han patit qualsevol problemàtica de salut mental.
 

Fòrum Salut Mental