Declaració per a la millora contínua de l’execució penal a Catalunya (ECAS)

Promoure polítiques penals que proporcionin segones oportunitats “a les persones que compleixen mesures penals i es comprometen a treballar per a una vida allunyada de la delinqüència” és un factor clau per reduir la reincidència en el delicte i garantir una major cohesió social. Aquest és el punt de partida de la proposta de Declaració per a la millora contínua en l’execució penal a Catalunya que les entitats d’acció social han fet pública avui en el marc de la jornada internacional ‘Societat relacional i execució penal’ i que vol sumar en els propers dies el suport d’altres agents socials.

Llegiu aquí la proposta de declaració.