Dossier informatiu ‘La lluita femenina per la igualtat: una aproximació a un nou model laboral’

Social.cat

Les dones cobren, actualment, entre un 16% i un 26% menys de salari que els homes, segons les darreres dades del Govern. A  més, la gran majoria de persones que treballen a temps parcial (75%) són dones i aquestes manifesten que no ho fan com a tria, sinó perquè no han trobat altre lloc de treball, o no tenen possibilitat de conciliar els horaris familiars amb els laborals.

En l’àmbit universitari, el 60% dels estudiants que surten de les universitats són noies, i els resultats acadèmics de les noies són superiors als dels nois en tots els nivells formatius. Ara bé, malgrat ser majoria les dones que es llicencien a les universitats, a mida que els nivells professionals pugen, les dones van desapareixent. I fins i tot en els àmbits de treball són majoria, però no passen d’un 20% de mitjana en els espais directius.

Davant d’aquesta situació, la jornada ‘L’apoderament de les dones, una eina per al lideratge i l’emprenedoria’ i aquest dossier informatiu posarà sobre la taula exemples de projectes d’èxit liderats per dones i desgranarà tots els motius que fan que, avui en dia, la majoria de projectes no estiguin liderats per dones. Tanmateix, intentarà buscar estratègies per revertir aquesta situació.