En defensa de les polítiques d'ocupació i formació

Davant la voluntat per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya d’eliminar les polítiques actives d’ocupació dirigides específicament als joves i als majors de 45 anys, els següents signants volem expressar el nostre rebuig frontal a la proposta.

La situació precària al mercat laboral i els elevats índex d'abandonament escolar prematur, un 31,6%, més del doble de la Unió Europea, amb una taxa d'escolarització secundària a Catalunya del 59,4%,19 punts per sota de la Unió Europea, així com el dèficit formatiu que presenten moltes persones adultes, fan imprescindible la continuïtat dels programes que combinen formació i treball com aquests.

Els dos col·lectius afectats són els més castigats del nostre mercat de treball i els que més estan patint l’actual moment de crisi. En programes com les Escoles Taller, les Cases d’Oficis i els Tallers d’Ocupació es combinen la formació i l’experiència laboral en un context de treball real en obres d’interès públic i social, amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’ocupació d’aquestes persones.

Amb la decisió d’eliminar aquests programes, el Departament de Treball incompleix, a més, l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil ratificat per Acció Jove-Joves de CCOO, Avalot-Joves de la UGT, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Foment de Treball Nacional i PIMEC, el mes de setembre de 2009.

La línia estratègica 3.4 de l’esmenat acord, especifica les línies d’actuació respecte els programes d’inserció mencionats, amb una dotació pressupostària prevista (així com el calendari d’execució i els indicadors de seguiment i avaluació). Concretament, en el pressupost 2009-2012, estaven acordats 50.000.000 € per a Escoles Taller, 4.478.000 € per a Cases d’Ofici i 2.878.434 € per a Tallers d’Ocupació.

Els projectes com les Escoles Taller, les Cases d’Ofici i els Tallers d'Ocupació són programes referents en la formació i inserció laboral dels joves menors de 25 anys amb especials carències formatives. Tanmateix, la Consellera de Treball insisteix en la supressió dels ajuts a aquests programes i ho justifica basant-se en diversos punts:

o En primer lloc, s’al·lega que són programes massa cars. Aquests programes, però, estan subvencionats pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Trabajo e Inmigración i, a més, són les entitats promotores les que aporten les instal·lacions, la maquinària, etc., de manera que el SOC no hi destina recursos propis.

o També es veu com a inconvenient la seva llarga durada, però cal recordar que un dels objectius més importants d’aquests programes és l’adquisició d'hàbits de treball i la capacitació personal i social d’aquestes persones que estan en situació de risc d’exclusió social, aspectes que no es poden obtenir en projectes de més curta durada, com els Plans d’Ocupació Locals. Un dels objectius més importants de les Escoles Taller no és tant facilitar-los l'accés a la feina, sinó que aprenguin a mantenir-la en un futur.

o El Departament de Treball també critica que el 75% d’aquests programes tenen orientada la seva oferta formativa al sector de la construcció ja que es dediquen fonamentalment a la rehabilitació del patrimoni històric i cultural. Des del seu punt de vista, per tant, no té sentit continuar formant persones en sectors en els quals no hi ha possibilitats de trobar feina. Tanmateix, la rehabilitació es presenta com un important jaciment d’ocupació a curt i llarg termini i s’ha convertit en un dels eixos principals de les polítiques del Govern, inclosos els Plans d’Ocupació Locals.

o Finalment, en resposta a les afirmacions del Departament de Treball sobre la ineficàcia d’aquests programes, hem de remarcar l’èxit obtingut al llarg dels anys en matèria d’inserció laboral, al voltant del 70% en el cas de les Escoles Taller.

El fet de no obrir convocatòria pública, deixarà desatès un col·lectiu vulnerable i en situació d’alt risc d’exclusió social, amb deficiències en habilitats socials, amb un desconeixement dels recursos d’inserció laboral, social i educativa i amb importants carències formatives. La manca de programes per a aquest col·lectiu, generarà un agreujament de la seva situació, una disminució de les seves oportunitats i una major desatenció i vulnerabilitat.

D'altra banda, reivindiquem el mèrit dels professionals que han estat treballant en aquests programes durant tants anys suportant condicions precàries i una inestabilitat laboral permanent, i que malgrat tot han obtingut molt bons resultats de la seva feina, fruit de la seva dedicació i motivació. Per aquests motius, demanem, també, la regularització de les condicions laborals d'aquests professionals.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya és una administració pública, amb funcions i obligacions cap a la ciutadania. No pot seguir funcionant com una empresa, amb mentalitat mercantilista. Actualment, el 62,5% dels joves de 16 a 19 anys estan a l’atur. Invertir per a la formació i la inserció d’aquest col·lectiu no és un malbaratament econòmic, és una necessitat de país.

Són aquestes les raons que ens porten a exigir al Departament de Treball que torni a obrir de forma immediata la convocatòria d’Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació per a aquest 2010 tal com estava previst i firmat a l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil 2009- 2012.

Ceesc
CNJC