Estat de la joventut 2015 (Observatori Català de la Joventut)

L'informe "Estat de la Joventut 2015" l'ha elaborat la Direcció General de Joventut a partir de les dades anuals del Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya i analitza l’evolució de la situació de les persones joves durant l’any 2014.