Informe sobre el dret als subministraments bàsics (Sindic de Greuges)

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentat l'Informe sobre el dret als subministraments bàsics, en el qual obre el debat de la regulació i el reconeixement del dret a d'accés a serveis essencials com ara l'aigua, l'electricitat i el gas.

Segons el Síndic, és necessari deixar de considerar la persona com a simple client d’una empresa subministradora i passar a considerar-la com a titular d’un dret subjectiu als subministraments bàsics a un preu assequible i dins d’uns paràmetres de consum bàsics.

Com ja ha avançat en l'Informe i en les resolucions sobre pobresa energètica, el Síndic considera que l’ordenament jurídic ha de reconèixer com a titulars del dret als subministraments bàsics totes les persones que compleixin els requisits per ser definides com a consumidores vulnerables. En aquest informe, el Síndic va més enllà de les mesures específiques per combatre aquest fenomen i  reclama un reconeixement al dret a un subministrament mínim garantit encara que no es compleixin les condicions de vulnerabilitat.