Manual pràctic per a la investigació i enjudiciament de delictes d’odi i discriminació (Generalitat de Catalunya)

El passat mes de desembre de 2015 va presentar-se el primer Manual pràctic per a la investigació i enjudiciament dels delictes d’odi i discriminació. El document és el resultat de la necessària formació i sensibilització per a la lluita eficaç des de tots els estaments que, d’una manera o altra, tenen responsabilitat en matèria de seguretat i justícia: jutges, fiscals, secretaris judicials, forenses, personals de l’oficina judicial, advocats i funcionaris dels cossos i forces de seguretat.

 
El desconeixement dels fets demandats, la manca de dades estadístiques, la manca de denúncies, la minimització dels fets, l’atenció deficient a les víctimes, la necessitat de formació dels jutges, fiscals, forenses, etc., o l’abordatge de la violència racista en l’esport evidencien la poca sensibilització envers moltes de les mancances que hi ha en aquest àmbit. 
 
Aquesta primera guia es tanca amb un seguit de bones pràctiques i recomanacions, com ara la incorporació de directives europees, l’increment de la coordinació i la formació, l’establiment de protocols, la implementació d’estadístiques i reformes legislatives, així com la millora de l’atenció a la víctima d’aquest tipus de delictes.

Llegiu el manual sencer aquí