Reinventar-se com a aposta de futur. Com afrontar el procés de reconversió de les entitats socials (ECAS)

Reinventar-se com a aposta de futur neix amb la voluntat de promoure la reflexió a les entitats d’acció social sobre la necessitat o la conveniència de reconvertir-se i, alhora, proporcionar eines i pautes concretes per iniciar el procés de reinvenció.

A partir de l’experiència del programa REINVENTA’T, realitzat per ECAS amb una desena d’entitats membres de la federació, aquesta guia posa a l’abast de totes les organitzacions interessades en ampliar els seus horitzons per afrontar els reptes de futur una metodologia pràctica per dur a terme les tres fases del procés: diagnòstic, pla de reinvenció i aplicació i seguiment del pla.

Descarregeu-vos la guia completa aquí.