Situació laboral de les persones joves a Catalunya (1r trimestre de 2015)

L'Observatori Català de la Joventut pública un informe on analitza la situació laboral de les persones joves a Catalunya durant el primer trimestre de l'any en base a les darreres dades de l'Enquesta de Població Activa.