La formació és un motiu d'acostament de moltes persones a la institució i un bon espai per generar complicitats

Pepín de la Rosa Casado | president del CEESC


Social.cat publica la segona part de l'entrevista al president del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). En aquesta darrera part  s'enumeren els motius per col·legiar-se, s'explica la tasca del CEESC de cara la ciutadania i l'actuació del col·legi arreu del territori català.

Quins motius hi ha per col·legiar-se?
El fet d'haver apostat per la professió hauria de comportar alhora la vinculació amb el col·lectiu professional, amb el que això comporta a nivell de comunicació, participació, accés a la informació sobre novetats, possibilitat de treball en equip, acompanyament i suport als nous educadors, formació... Però també crec que ho hem de fer per solidaritat i compromís. Està clar que no és el mateix que el CEESC agrupi els prop de 10.000 professionals que hi ha a Catalunya, que que n'agrupi 3.600. Encara que la representació i les conquestes són per a tots, la capacitat de treball no és la mateixa. Com més important és l'organització, més capacitat d'influència i de presència social i, per tant, més possibilitats d'aconseguir millores professionals i socials. Aquestes raons no són contradictòries amb el procés cada cop més important d'oferir serveis, activitats i projectes d'interès per al col·lectiu. Em sembla important animar les educadores i educadors socials que no s'han col·legiat a fer-ho i a participar-hi, i als estudiants, a compaginar els seus estudis amb ser amics del CEESC, començant des de l'inici una relació amb els professionals. La relació intergeneracional, el treball compartit, la relació d'ajuda, les sinergies i la cooperació que es poden aconseguir no tenen preu.

I per a la ciutadania, en quin grau afecta la tasca del CEESC?

El CEESC, en la seva intenció de servir a la societat mitjançant la presència i la veu en les qüestions socials, estableix diferents línies d'actuació que de forma directa o indirecta afecten la societat en general i les persones en particular. La col·laboració, acompanyament i propostes de millora en els diferents processos de creació i de desplegament de les lleis. El fet de vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos de la ciutadania, promoure i realitzar formació per als membres del Col·legi i d'altres professionals, i promocionar el treball en xarxa amb altres col·legis, agents socials i el sector social, són part de les tasques que tenen repercussió positiva. El compromís del CEESC pels temes socials, educatius, culturals, de promoció i suport a les persones i a la comunitat, formen part del nostre ADN i ens en sentim orgullosos.

Actueu a diferents territoris com les Terres de l'Ebre i Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona. A tot arreu ho feu de la mateixa manera?
El CEESC és un col·legi amb implantació i delegacions territorials i també tenim grups de treball a Osona i se n'està generant un al Maresme. De totes formes, com diem en la presentació del nostre Pla de Treball, "entenem el CEESC com un tot, per tant, els objectius i les accions seran compartides i treballades des dels diferents espais dels que el Col·legi es dota: òrgans de govern, juntes delegades, comissions, seccions i grups de treball. Cada un des de la seva posició treballarà per dur a terme les accions de les que té responsabilitat i, per tant, la suma dels diferents reptes faran acomplir els objectius proposats." Això no treu que no hi hagi objectius específics relacionats amb el desplegament territorial i que dins dels objectius també tinguem incorporades les accions que han aportat les diferents delegacions i grups que tenim desplegats a Catalunya i que tenen a veure amb els interessos específics o amb el grau de desenvolupament del territori.

Quins criteris seguiu per organitzar les diferents jornades de formació?
La formació és un motiu d'acostament de moltes persones a la institució i és, per tant, un bon espai per generar complicitats. Apostem per una formació continuada amb propostes formatives flexibles i ajustades a les necessitats i possibilitats d'assistència dels diferents col·lectius. A nivell de continguts, cal una prospecció continuada de necessitats formatives per fer front als nous reptes i necessitats que tenen els educadors i les educadores. A nivell metodològic, volem programar cursos dinàmics i pràctics, i descentralitzar territorialment la seva realització, així com potenciar la formació a distància com a canal que permeti la formació per a aquelles persones que per raons laborals o personals no es poden desplaçar o participar de cursos presencials. Com a continuïtat a la formació universitària en educació social, i des de la complicitat amb les seves institucions, volem treballar per fer una oferta de formació a nivell de màsters monogràfics. Com a substrat d'aquestes propostes formatives, volem impulsar la creació d'una xarxa d'intercanvi d'experiències i coneixement entre col·legiats. També es vol fer un treball concret amb les universitats per generar vincles entre aquestes i el món professional, així com per promoure col·laboracions formatives variades, millorar els pràcticums, acostar el món professional a l'universitari, etc. Apostem per fer un número limitat de formacions, però que siguin qualitativament destacables.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article