Els MIR de l’ICS cobraran un 28% més per les guàrdies mèdiques

Els metges residents passaran a cobrar un mínim de 225 euros per guàrdies de 24 hores


El Govern ha aprovat aquest dimarts les retribucions per a la jornada complementària del personal mèdic resident en formació de l’Institut Català de la Salut (ICS). L’acord suposa un increment del preu de la guàrdia, incloses les quotes socials, d’un 27,8% respecte del preu anterior.

La mesura beneficia un total de 2.773 MIR, té efectes des del passat 1 de juny i costarà 13 milions d’euros anuals. El nou model i preu de la guàrdia dels residents de l’ICS garanteix la realització de quatre guàrdies mensuals, una d’elles en cap de setmana, dins les 48 hores setmanals màximes exigibles en còmput anual que estableix la normativa, garantint el descans l’endemà d’acabar la guàrdia.

L’increment del preu de la guàrdia, incloses les quotes socials, és d’un 27,88% respecte del preu anterior, i d’un 23,03% si no es compta l’increment de quotes socials. De dilluns a dijous, per cobertura dels mòduls de 24 hores de jornada ordinària i complementària (de 8h a 8h) amb lliurança l’endemà, dia laborable, els residents cobraran entre 225 i 337,5 euros segons si són de primer, segon, tercer, quart o cinquè any. Els divendres, amb cobertura del mòdul de 24 hores i descans dissabte, cobraran de 325 a 487,5 euros segons els anys d’experiència. Els dissabtes, el mòdul de 24 hores de jornada complementària i descans diumenge, els residents cobraran de 500 a 750 euros. Els diumenges i festius, el mòdul de 24 hores i descans l’endemà, dia laborable, es pagaran de 425 a 637,5 euros.

L’acord també assenyala que la suma de la jornada ordinària i complementària del personal MIR no pot excedir de 48 hores setmanals de mitjana en còmput anual. També indica que en el cas que el complement d’atenció continuada sigui percebut mensualment sense solució de continuïtat, durant les vacances s’abonarà un complement d’atenció continuada corresponent a la mitjana de les quantitats abonades mensualment per aquest mateix concepte en els 11 mesos anteriors, sense que l’import pugui ser superior, en cap cas, a l’import corresponent a 50 hores de jornada complementària programada. Finalment, l’acord conclou que les retribucions establertes són susceptibles d’incrementar-se amb el que estableixin les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article