Bridge. Construint ponts entre diferents estils relacionals