CÀPSULA: Encontres i desencontres de l’Educació Social en el treball amb gent gran