El model productiu i la productivitat a Catalunya. La capacitat de generar valor afegit