El model productiu i la productivitat a Catalunya. La capacitat de generar valor afegit

  • Sala de Plens del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Carrer de la Diputació 284, 1a planta
    Barcelona