Jornada de presentació de l'actualització del codi ètic i de compliance de Plataforma Educativa