L’entrevista i la visita domiciliària. Tècniques bàsiques del professional en l’àmbit social