Llenguatge emocional. Un recurs per a l’acompanyament des de la dimensió emocional