Onze propostes d’acció social per al nou Govern

En un article publicat al quadern de Catalunya del diari Público, Teresa Crespo, planteja onze 'Propostes socials per al nou govern' de la Generalitat en l'àmbit de les polítiques socials. La presidenta d'ECAS demana la transferència a la Generalitat del 50% de l'IRPF per incrementar la inversió social i màxima prioritat per a problemes com l'atur juvenil o el fracàs escolar. A més, aposta per potenciar els ajuts a les famílies i optimitzar els recursos de l'Administració amb una interlocució única i eficaç amb les entitats socials. L'article fa referència també a la lluita contra la pobresa i a la necessitat de no fallar de nou amb l'Estratègia 2020. En aquest sentit, l'EAPN ha fet públic un comunicat en què alerta que les polítiques europees s'estan centrant en el creixement econòmic i la reducció del dèficit públic, sense tenir en compte les conseqüències d'aquestes mesures en l'augment de la pobresa i l'exclusió social.