Educació i entitats promouran xarxes d’actualització educativa a partir del programa Escola Nova 21

L'acord que durarà fins l’estiu de 2020, quan Escola Nova 21 s’extingirà, un cop el programa hagi transferit el coneixement a les administracions públiques

El Departament d’Educació, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en el marc de la Comissió Mixta on treballen conjuntament, han presentat aquest dimecres un acord per coordinar el procés d’actualització dels centres educatius en una acció conjunta amb el programa Escola Nova 21. L’objectiu d'aquest acord és, precisament, promoure xarxes d’actualització educativa.

L’acord durarà fins el 31 de juliol de 2020, quan Escola Nova 21 s’extingirà, un cop el programa hagi transferit el coneixement i els procediments desenvolupats a les administracions públiques.
Tal com tal com ha manifestat el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, “Educació incorpora Escola Nova 21 a les xarxes de millora del Departament amb l’objectiu d’impulsar la innovació i la millora educativa per respondre a les necessitats educatives de tot l’alumnat”.

També ha explicat que el Departament d’Educació va signar un conveni el 27 de juny de 2016 per a promoure el programa Escola Nova 21, que aplega de manera voluntària mig miler de centres, amb l’objectiu de “contribuir a l’actualització del sistema educatiu de Catalunya”.

“L’estratègia és estructurar tot el sistema en xarxes de treball col·laboratiu entre centres, amb el lideratge dels Serveis Territorials, la Inspecció educativa i els Serveis Educatius”, ha afegit el secretari de Polítiques Educatives.

El director d’Escola Nova 21, Eduard Vallory, ha valorat “la transversalitat política institucional de l’acord, que posa les bases per a què l’actualització educativa que la UNESCO demana arribi progressivament a tot el sistema educatiu català amb polítiques públiques que es mantinguin en el temps”.

A partir de les xarxes locals d’Escola Nova 21, es traspassarà la transferència del coneixement sobre el procediment de canvi al personal del Departament d’Educació, que se’n responsabilitzarà.

Així mateix, la Inspecció d’Educació i els Serveis Educatius del Departament s’incorporaran en l’acompanyament de les xarxes, fins ara liderades pels municipis, i als centres que en formen part.

També es definiran models de corresponsabilització dels ens locals i la seva incorporació en les xarxes on actualment no hi tenen cap funció.

Mostra de 30 centres

Escola Nova 21 compta amb una mostra representativa formada per 30 centres amb els que, mitjançant un procediment de capacitació i acompanyament, es testa un protocol de canvi intensiu.

Això comportarà que personal d’Educació assumeixi el mentoratge dels centres implicats i, conjuntament amb l’equip del programa, supervisarà i avaluarà els processos de canvi i les accions de formació vinculades, extraient-ne les evidències i els aprenentatges que permetin generalitzar aquest procediment de transformació dels centres educatius.

En aquest sentit una de les eines que s’emprarà és la Rúbrica de canvi, elaborada a proposta d’Escola Nova 21 i validada pel Departament d’Educació, com a instrument autoavaluatiu i d’orientació dels centres en el seu procés de canvi. 

Aquesta eina es perfeccionarà durant la vigència d’aquest acord, a través de la interacció amb equips directius i amb inspeccions, per tal de dotar els centres d’un instrument sòlid que els acompanyi en el treball per a l’actualització i la innovació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article