Elaboració del plan individual d’atenció dins del marc de la lapad (pia). Nivell avançat