La Granja Escola Terapèutica l’Auró: sembrant natura i llaurant educació

  • Delegació del CEESC a Girona. Ibèria, 4
    Girona
L’Auró és un projecte pioner a Catalunya, inspirat per l’ús de l’horticultura terapèutica en els jardins urbans de Londres, per Thrive.org.uk. L’Auró pretén unir tot el potencial terapèutic de la natura a través de l’horticultura i la zooteràpia, en un entorn d’oci i d’educació en el lleure. Apropar aquest entorn privilegiat enmig de la natura, a l’oci terapèutic, a les vacances familiars i a l’educació en el lleure escolar. I, alhora, potenciant el seu ús en patologies emocionals, psíquiques o físiques, i especialitzant la nostra actuació cap a nens i nenes afectats de malalties mentals, o amb limitacions físiques i psíquiques. A càrrec de l’equip tècnic de la Granja Escola Terapèutica l’Auró.