Fent camí cap a l'educació inclusiva

Social.cat

L’escola inclusiva és aquella en la qual tot l’alumnat se sent acollit, atès i respectat. I on tothom pot desenvolupar de la millor manera les seves capacitats, més enllà dels condicionants físics, intel·lectuals, socials o culturals de l’alumnat. Sota aquesta premissa, l’any 2017 es va aprovar el Decret 150/2017 de l’Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que s’està implantant progressivament a tots els centres catalans.

De quina manera s’està fent? Quins recursos estan funcionant millor i com s’està donant veu a la comunitat educativa perquè l’educació inclusiva arribi a tots els centres? Quines són les dificultats detectades i com es dona resposta?

Amb aquest dossier monogràfic, des de la redacció del Social.cat, en col·laboració amb el Departament d’Educació, hem intentat fer una petita radiografia que copsa el moment actual de l’educació inclusiva, donant veu a alguns dels professionals i membres de la comunitat educativa que des de diverses posicions donen passes fermes en el camí iniciat cap a la inclusiva.