“L’acadèmia i la pràctica estan allunyades en la majoria d’àmbits, i és important potenciar la seva col·laboració”

Arantxa Ribot | Directora de l’Observatori Social de la Fundació “la Caixa”


Amb el suport de  

Que la recerca s’aproximi a la pràctica i que la pràctica tingui el rigor de la recerca. Aquest seria l’objectiu de l’última aposta de la Convocatòria Connecta, impulsada per l’Observatori Social de la Fundació “la Caixa” i que es dirigeix, d’una banda, a investigadors d’àmbits acadèmics, i per l’altra, a actors del sector social que, conjuntament, vulguin presentar un projecte sobre el benestar emocional i la salut mental i que tingui d’àmbit territorial qualsevol indret de l’Estat espanyol.

Parlem amb Arantxa Ribot, directora de l'Observatori Social de la Fundació la Caixa, per conèixer què és l’Observatori Social i què és exactament la Convocatòria Connecta. 

L'Observatori Social de la Fundació “la Caixa” aposta per aportar una mirada científica i contrastada en els temes socials per enriquir els debats d'aquest àmbit. Per què és necessari aportar aquesta mirada científica als debats d’àmbit social?

Aportar la mirada científica en qualsevol àmbit és important, perquè la informació ha de ser rigorosa i fonamentada, i la presa de decisions o accions que es desprenguin de la informació hauria de ser el màxim de rigorosa possible, així com assegurar-nos que la informació que rebem és de fons fiables. El social, en general, és un àmbit on malauradament la recerca i la pràctica no estan encara suficientment combinades com haurien d'estar, i qualsevol acció que fem en aquesta direcció és un granet de sorra que aportem, pensant en el progrés. Fa anys, la recerca i la pràctica tampoc anaven de la mà i han pogut evolucionar, i les ciències socials han d’anar en aquesta direcció.

Quines són les temàtiques i àmbits de recerca que potencieu des de l'Observatori Social?

Treballem temàtiques com l’educació, la cultura, la recerca i l’acció social, però també tractem una sèrie de temes adaptats al context en què vivim. Actualment, les temàtiques en les quals ens volem centrar i per les quals apostem, a part de les que abordem des de la Fundació “la Caixa”, tracten sobre tecnologia i societat; clima i societat —des d'un punt de vista sociològic; i salut mental i benestar. Això no vol dir que de manera esporàdica abordem temàtiques relacionades amb gent gran, demografia o democràcia.

“És il·lògic que la pràctica no parli amb la recerca i que la recerca no es basi en la pràctica”

Per què heu triat aquests temes, i per què penseu que és cabdal aportar rigor a aquest àmbit?

Els temes els triem en funció de la demanda de la societat. Per poder prendre decisions el més fonamentades possible, vam analitzar quins temes eren els més demandats en les tres convocatòries de recerca que fem. Per exemple, a la convocatòria de Recerca Social, que aborda les ciències socials de manera general, es van analitzar quins eren els temes més demandats durant l’any passat, i ens van sortir tres: Covid, tecnologia i salut mental. Incidir en el tema de la salut mental pensem que és important, perquè vam identificar que la comunitat científica estava preocupada i també el tercer sector. I, pel que fa a la tecnologia, és una temàtica que vam identificar a la convocatòria, analitzant tots els projectes que vam rebre. I té sentit, perquè estem vivint en un repte tecnològic. Llavors també volíem explorar-lo. D’altra banda, clima és un tema que va apareixent de manera recurrent en els darrers anys, i el que pretenem és tractar-lo des de les ciències socials. En resum, intentem prendre les decisions escoltant a la comunitat científica i al tercer sector.

De quina forma es treballen les recerques promogudes des de l’Observatori Social?

El gruix de les nostres publicacions provenen de les convocatòries que financem. La Convocatòria Connecta és nova, però la de Recerca Social —que ha arribat a la tercera edició—, i en les Convocatòries Flash, dintre dels acords que tenim amb els investigadors, els hi demanem que ha de sortir una publicació no científica. Nosaltres, després, posem un equip de professionals que depuren i curen, i que fan possible que aquesta producció científica passi a ser un producte apte per a tots aquells que no es dediquen a fer recerca. És un procés que es repeteix: els investigadors generen coneixements i l’equip d’experts en comunicació i edició fan aquesta depuració fins a arribar a aquest producte final. De manera puntual fem algun estudi propi, que segueix el mateix procés.

“La Convocatòria Connecta vol generar espais de recerca entre la pràctica i l’acadèmia”

Què és la Convocatòria Connecta?

És la primera edició d’aquesta convocatòria, que neix amb la voluntat de generar espais de recerca entre la pràctica i l’acadèmia. Les convocatòries Recerca Social i Flash compleixen amb la part acadèmica, que és necessària, però volíem complementar-la, integrant de manera activa al tercer sector. L'objectiu d'aquesta convocatòria, independentment del tema, és impulsar un espai de recerca conjunta entre acadèmica i pràctica, perquè necessitem l'àmbit social. L'acadèmia i la pràctica estan allunyades en la majoria d'àmbits, i des de la fundació veiem que és important potenciar aquesta col·laboració.

Per què penseu que és rellevant fer aquesta confluència, què aporta aquesta nova mirada de la part científica i la part social?

Una no pot viure sense l'altre, és il·lògic que la pràctica no parli amb la recerca i que la recerca no es basi en la pràctica. Nosaltres necessitem fer un procés cíclic, i tot allò que estem investigant hauria de partir de les necessitats reals de la societat. Per tant, tant pel seu disseny, com pel seu desenvolupament, com per la seva actualització, haurien d'estar en contacte amb el que l'acadèmia està generant. Totes aquelles pràctiques i iniciatives que estem portant a terme necessiten tenir un cos acadèmic i científic al darrere.

La Convocatòria Connecta està destinada a projectes que tractin concretament l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional. Un àmbit al qual cal donar-li més suport, actualment. 

Sí, exacte. Vam decidir que en el context actual volíem potenciar la recerca i la pràctica en salut mental, perquè cal començar a explorar el que s’està fent i posar coneixement i fonament  en l’àmbit de la salut mental. 

“Una recerca necessita sempre el coneixement i el punt de vista de diferents experts i diferents àmbits”

La pandèmia ha servit per posar la salut mental al centre?

En el context actual, només cal mirar els diaris i veure la quantitat de notícies esfereïdores que tenen a veure amb la salut mental. Veiem que han augmentat els intents de suïcidis, la taxa de medicació... Han crescut molt els problemes d'angoixa, de depressió o ansietat. La pandèmia ha afectat molt, tot i que també és veritat que ha fet una bona jugada per la salut mental, en la mesura que l’ha desestigmatitzat. S’ha normalitzat el fet de rebre atenció d'especialistes de salut mental, com psicòlegs o psiquiatres. Donada aquesta necessitat, podem ajudar. Per exemple, el que fem amb la Connecta és un projecte que es basa en la detecció de necessitats, en l’avaluació i en tota la part de la recerca que envolta una intervenció d’aquest tipus.

La Convocatòria Connecta ha estat un fruit d'un procés participatiu. Per què es va apostar per fer-ho d'aquesta manera?

No ens encaixava poder fer-ho de cap altra manera, perquè una recerca necessita sempre el coneixement i el punt de vista de diferents experts i diferents àmbits. Com és una convocatòria bastant singular, ja que conviuen els dos factors, el de la recerca científica i el de l’àmbit social, necessitem escoltar i entendre molt bé aquests sectors. Vam estar fent trobades amb experts i amb entitats rellevants perquè ens expliquessin punts de vista i processos, que ens permetés poder entendre i poder dissenyar bé aquesta convocatòria. 

“Hi ha molta demanda i necessitat d’investigar sobre la salut mental”

Vau fer unes sessions informatives i va participar molta gent. Això vol dir que cal apostar per aquest tipus de convocatòries mixtes?

Un cop que la convocatòria està dissenyada, amb la participació d’aquests experts que dèiem, el que vam fer va ser unes sessions informatives que van superar les expectatives, perquè vam tenir molta més demanda de la que ens plantejàvem. Nosaltres esperàvem unes 200 o 300 persones interessades, però en vam tenir 900. Això ens fa entendre que hi ha molta demanda i necessitat. Ara haurem de veure quants projectes es presenten a la convocatòria, però sabem que hi ha interès. També tenim moltíssima curiositat per saber quins projectes ens presenten, perquè és el que ens permet copsar realment què preocupa a la comunitat científica i a la social. Què és el que la gent vol? Seran projectes de joves? Seran de gent gran?

I com es determina quins  són els projectes que es duen a terme?

En les convocatòries fem servir un posicionament transparent i independent, extern a nosaltres i molt rigorós. Per exemple, amb la convocatòria de Recerca Social tenim 118 avaluadors acadèmics, nacionals i internacionals, i un projecte guanyador passa per 27 persones diferents. Generalment són projectes cecs, és a dir, qui està avaluat no sap ni de quina universitat ve ni qui és la persona que fa la proposta de la recerca. Per a nosaltres, és important que comptem amb avaluadors nacionals i també internacionals, però en el cas de la Connecta, no seguirem aquest procés perquè les recerques tindran un component molt pràctic, i estaran contextualitzades en el nostre territori, i per això necessitem que les persones que avaluïn els projectes coneguin la nostra realitat. Malgrat això, sí que farem un bon treball per assegurar que els avaluadors no estiguin relacionats amb el projecte. Comptem amb un proveïdor extern, amb qui compartirem els projectes i el llistat d'avaluadors, i ells s'encarregaran d’assegurar que a cap projecte se li assigni un avaluador amb el qual pugui tenir cap tipus de contacte. Les avaluacions passen per diferents fases, tant de la part de la recerca com de l'àmbit de la pràctica, i per tant tindran avaluadors de diferents perfils i de diferents especialitats, i cada un avaluarà de manera individual i es farà el còmput general de puntuacions per determinar els projectes que finalment rebran el finançament.

(Podeu trobar tota la informació de la Convocatòria Connecta, aquí)

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article