Cocarmi reclama mesures per acabar amb la doble discriminació

El Comité fa d'altaveu de les dones amb discapacitat el 8 de març


El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. Històricament, i encara ara, les dones pel sol simple fet de ser-ho, es troben en situacions de desigualtat i de discriminació. Ara bé, no podem oblidar que les persones que pateixen alguna discapacitat també són subjectes que viuen la desigualtat i la discriminació. Per aquest motiu, el Comitè Català de persona amb discapacitat (Cocarmi) va publicar un article, el passat 5 de març, en el qual fa visible la doble discriminació que poden patir les dones amb discapacitat. Social.cat, publica l'article el 9 de març, dia posterior al Dia de la Dona, per recordar que no n'hi ha prou amb la celebració d'una data assenyalada i per expressar el suport a totes les persones que lluiten dia.

Encara avui, les dones continuen sent discriminades pel simple fet de ser dones, especialment en l’accés a l’educació, al mercat laboral i en l’equiparació salarial. Aquest fet s’agreuja en el cas de les dones amb discapacitat, doblement discriminades pel fet de ser dones i tenir una discapacitat. Un estudi recent ha posat de manifest com el percentatge de joves amb discapacitat amb estudis professionals de grau superior i universitari és de només el 6%, en front del 16,2% del conjunt de joves espanyols. En el cas de les dones, la xifra encara és inferior. Pel que fa a les dades en relació a l’ocupació, la taxa d’activitat és baixa i es calcula que només el 25% de les dones amb discapacitat treballen. Els problemes més grans d’inserció afecten les dones més grans de 45 anys que no han accedit al seu primer lloc de treball i les dones amb un nivell de formació baix.

Davant d’aquesta realitat des de COCARMI es reclama reforçar la perspectiva de gènere i discapacitat de forma transversal en totes les polítiques, al mateix temps que s’elabori una estadística fiable que inclogui la variable de discapacitat i l’element de gènere per poder tenir dades reals a l’hora d’afrontar aquestes noves polítiques. És imprescindible que es dissenyin programes específics adreçats a les dones amb discapacitat, i que en el disseny d’aquestes accions es compti amb la seva participació.

Al mateix temps, COCARMI demana que les dones amb discapacitat tinguin garantit l’accés a una formació i un lloc de treball adequats a les seves capacitats, si cal a través de mesures d’acció positiva. Aquesta demanda s’adreça a les administracions però també als sindicats i a les empreses, que tenen a les seves mans la incorporació de les dones amb discapacitat al mercat ordinari de treball.

Dones amb discapacitat i violència de gènere

Els drets de la dona i la lluita contra la violència de gènere són protagonistes aquest any en els actes que organitzen des de Nacions Unides amb motiu dels Dia Internacional de la Dona. En aquest sentit, COCARMI recorda la necessitat de realitzar estudis que facin visible la violència de gènere a què estan sotmeses algunes dones amb discapacitat. Tant a Espanya com en altres països de la Unió Europea al voltant del 40% de les dones pateixen maltractaments físics o psíquics.

Les persones amb discapacitat són víctimes de major nombre d’abusos que les persones sense discapacitat, en una proporció de dos a cinc vegades més. La confluència d’aquests factors en les dones amb discapacitat, especialment aquelles que tenen deficiències severes, dificultats d’aprenentatge i de comunicació, fa que es converteixin en un grup amb un altíssim risc de patir algun tipus de violència.

Xifres més altes de desocupació, salaris inferiors, menor accés als serveis de salut, majors manques educatives, escàs accés a programes i serveis dirigits a dones i un major risc de patir abús sexual i físic són alguns dels trets socials que envolten la dona amb algun tipus de discapacitat física o intel·lectual.

Dones cuidadores

El COCARMI també vol fer un reconeixement públic a les dones cuidadores d’una persona dependent. Gairebé una de cada tres persones dependents de l’Estat Espanyol estan a càrrec d’un familiar que en té cura. En el 83% dels casos, una dona. A Catalunya, el 58% de les 73.000 persones que reben una ajuda per dependència estan cuidades per un familiar. En el 77% dels casos el cuidador dedica totes les hores del dia a tenir cura d’aquesta persona, xifra que explica que el 85% de les persones cuidadores pateixin d’estrès o alteració del son. Davant d’aquesta realitat, des de COCARMI volem fer una homenatge a aquestes dones i reclamar a les administracions que les ajudes vagin més enllà d’una simple prestació econòmica. Els cursos per a cuidadors no professionals són un primer pas, però cal anar més enllà.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article