Educació diu als centres especials que prioritzin activitats globalitzades i competencials ajustades a cada alumne

El Departament demana un pla que garanteixi l'equitat i marca que sigui cada centre qui decideixi com serà l'avaluació

El Departament d'Educació ha establert una sèrie de criteris per l'aprenentatge i l'acompanyament de l'alumnat dels centres d'educació especial per al tercer trimestre. 

Concretament, les instruccions preveuen que es prioritzin les activitats que són competencials i “globalitzades”, és a dir, que a través d'una mateixa tasca es treballi més d'una assignatura. A més, també fixa que els centres prioritzin aquelles que són “significatives”, o sigui que fomenten que l'alumne sigui el protagonista del procés d'aprenentatge. Al mateix temps, el departament apunta que han d'estar ajustades al pla de suport individualitzat de cada estudiant i a la seva situació personal.

Com que els centres d’educació especial donen atenció educativa a un perfil molt divers d’alumnat, un fet que suposa un esforç quant a la personalització de l’aprenentatge, el departament ofereix als professors uns models de propostes didàctiques per a les diferents etapes que poden servir com a exemples.

En el desenvolupament d’aquests models, es recorda, s'ha de vetllar perquè les activitats siguin “inclusives i accessibles”, i considerin els ritmes, les característiques i la situació personal de cada alumne.

Pel que fa a l’avaluació del tercer trimestre, es marca que cada centre ha de decidir, “a partir de la seva pròpia realitat i la del seu alumnat”, quines seran les modificacions que incorporarà a l’avaluació. En el cas dels centres d’educació especial, s'accepta que pot ser necessari revisar els plans de suport individualitzats i incorporar-hi modificacions.

Equitat i acompanyament emocional

El departament també remarca a través dels criteris de cara aquest tercer trimestre que els centres han d'elaborar un pla per arribar a “tots” els alumnes, a través dels canals de comunicació, les plataformes i els recursos que els permetin dur a terme l'ensenyament, garantint l'equitat.

D'altra banda, el document que recull les directrius assenyala que en el cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials i les seves famílies és encara més important fer el seguiment tutorial i emocional.

Per això, estableix que els centres han d’establir vies de comunicació “per mantenir la relació i el vincle, orientar i proposar activitats ajustades i atendre les necessitats i inquietuds que provoca aquesta situació per donar-hi resposta”. “Les famílies i l’alumnat s’han de sentir acompanyats”, resa el document signat per la directora general de Currículum i Personalització, Maite Aymerich.

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article