Els centres educatius i les llars d'infants obriran a partir de l’1 de juny en els territoris que estiguin en Fase 2

Les escoles bressols només podran acollir fins a cinc infants per espai i escoles i instituts 13 i 15 alumnes respectivament


Tant els centres educatius com les llars d'infants podran obrir a partir de l'1 de juny en aquells territoris que ja estiguin en Fase 2, segons comtempla el Pla d’obertura de centres en Fase 2 del Departament d’Educació.

Pel que fa a escoles i instituts, el pla estableix que l'aplicació “s'ha d'adequar a la progressivitat de l'arribada de la Fase 2 a cada territori”, i afegeix que els que ho puguin fer dilluns vinent —Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran— hauran de preparar l'obertura per a l'1 de juny “sempre a partir d'una gradualitat en l'inici d'activitats”. Així mateix, el pla apunta que l’assistència de l’alumnat serà “voluntària”.  En tot cas, segons el pla d’obertura, no es podran superar els grups de 13 alumnes a primària i 15 a secundària. D'altra banda, els centres hauran d'elaborar durant el mes de juny un pla de contingència per al curs 2020-202.

Educació constata que a partir de l'1 de juny, els centres ja no tancaran mentre calguin per a qualsevol finalitat educativa o comunitària. El departament remarca que és una prioritat atendre de forma personalitzada els alumnes que ho requereixin abans que acabi el curs, “amb la voluntat que tot l'alumnat tingui l'oportunitat d'assistir al centre en algun moment d'aquest final de curs”. A més, apunta que després s'hi faran activitats d'estiu.

Perquè un centre obri caldrà que hagi arribat a la Fase 2 de desescalada. Molts ho faran quan faltin deu o 20 dies de curs, i per això es considera que s'ha de mantenir la docència telemàtica, perquè no hi ha “ni temps ni cap motiu organitzatiu o pedagògic” per suspendre-la. “Demanar als centres que revertissin la programació a la presencialitat seria un esforç eixorc i excessiu”, conclou el departament en el seu pla, on s'afegeix que moltes famílies no voldran portar els seus fills al centre educatiu aquest curs i cal donar una alternativa sense que això impliqui una doble feina per al professorat. 

A més, també es preveu atenció personalitzada del tutor amb l'alumne o la seva família, una mesura “excepcional i no continuada”, apunta el pla. Aquesta previsió es fa especialment per als sectors més fràgils socialment, per a l'acompanyament emocional dels que més hagin patit en el confinament o per a alumnes amb necessitat educatives especials. També s'hi inclouen els alumnes de l'àmbit rural més desconnectats. Educació també contempla l'atenció tutorial en grups reduïts en qualsevol curs o nivell si es creu necessari.

En aquesta etapa també hi haurà un espai d'acollida específic per a l'alumnat de 3 a 6 anys si els seus progenitors treballen fora de casa, en grups d'un màxim de 13 i en horari de 9 h a 13 h. Els centres privats poden decidir obrir o continuar amb el tancament. En cas d'obertura, hauran de complir les mateixes indicacions que les escoles públiques i concertades.

Pel que fa als instituts, el Batxillerat, la Formació Professional, la d'adults i les escoles d'idiomes, s'ordena l'obertura per fer acció educativa presencial en grups de 15 alumnes com a màxim per a estudiants que acaben etapa (4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n CF, 2n d'ERE) o els que han de superar proves, com ara la selectivitat. Serà un retorn gradual, voluntari i amb horaris esglaonats, sempre mantenint la docència telemàtica. També es preveu atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell, especialment l'alumnat més fràgil socialment i per fer acompanyament emocional.

Sobre les escoles d'educació especial, el departament admet que presenta moltes dificultats per poder obrir en fase 2, i indica que treballa en un pla específic per fer accions concretes abans que acabi el curs i perquè es pugui obrir de manera completa en el proper.

La prioritat és l'educació presencial el curs 2020-2021

El Departament assegura que la prioritat és obrir tots els centres i que l'educació sigui presencial durant tot el curs, però caldrà plantejar noves mesures organitzatives, "de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre". Hi haurà 13 alumnes com a màxim a infantil i primària i 15 a secundària i altres estudis.

Durant la primera setmana de juny, el departament trametrà les orientacions sobre l'aplicació d'aquestes mesures i condicionants perquè cada centre elabori abans d'acabar el mes un pla de contingència per al proper curs, amb noves fórmules organitzatives, que garanteixi el "màxim de presencialitat possible de tot l'alumnat en cada moment i prevegi alternatives complementàries d'atenció telemàtica". Aquest pla que haurà de fer cada centre haurà d'incloure també mesures en cas d'un hipotètic rebrot que obligui a fer algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantir de la connectivitat de l'alumnat.

Mascaretes indicades per a professors

Com a annex, el pla del Departament d'Educació preveu qüestions com l´ús de mascaretes, indicada per als docents. En la resta dels casos, a partir dels cinc anys estarà indicada si no es poden mantenir les distàncies. També estableix els requisits per poder assistir al centre escolar: no tenir símptomes, no conviure o tenir contacte estret amb algun positiu confirmat o amb algú amb símptomes els 14 dies anteriors i tenir el calendari vacunal al dia. Per als infants amb una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta si és millor que vagi al centre o no. En el cas del personal docent no hi podran anar majors de 60 anys o amb malalties cròniques, ni tampoc dones embarassades.

Així mateix, les famílies hauran de presentar el primer de retorn al centre una declaració responsable per garantir que entenen la importància de no portar nens que puguin estar malalts. Segons indica el pla, els alumnes hauran d'estar a una distància d'entre un metre i mig i dos, i es recomana que el professorat i la resta del personal que estigui amb cada grup sigui sempre el mateix. En la mesura del possible s'evitaran els espais compartits, els canvis d'aula i els desplaçaments per l'interior del centre. Les entrades i sortides hauran de ser de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts. Es recomana que els pares no accedeixin a l'interior dels centres.

Pel que fa a la higiene, caldrà rentar-se les mans en arribar i en marxar, però també després d'utilitzar el lavabo o anar al pati. Els professors també se les hauran de rentar abans i després de tocar aliments, abans i després d'acompanyar un nen al lavabo, de mocar un infant o com a mínim cada dues hores. També s'haurà de ventilar els espais abans d'entrar i sortir, i tres vegades al dia, almenys durant 10 minuts. Si pot ser, es deixaran les finestres obertes permanentment. Es netejarà amb especial atenció en les zones de més contacte, o compartides entre diferents alumnes. Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material.

Màxim de cinc infants a les bressol

Pel que fa a les les llars d'infants de territoris en Fase 2, podran obrir amb un màxim de cinc infants per espai però en cap cas amb menors d'un any. El pla d’obertura concreta que Educació autoritzarà a les titularitats de cada llar, sigui pública o privada, la reobertura “sempre que confirmi el compliment de les mesures de prevenció sanitàries i d'higiene”. A més, han d'adequar els espais i reorganitzar la llar per complir la ràtio establerta. En cas que amb aquestes condicions no es puguin atendre tots els alumnes que tenien matriculats abans del 12 de març, s'han de prioritzar els infants els progenitors dels quals hagin de treballar presencialment.

El document, afirma que les indicacions de les autoritats sanitàries sobre condicions de prevenció, higiene i seguretat en l'obertura i les consideracions dels experts en salut escolar en l'actual pandèmia i la prioritat de la garantia de la salut d'infants, personal i famílies, “obliga a una adequació dels espais i a la reorganització dels centres amb mesures específiques”.

La conselleria reconeix que aquestes “presenten una notable dificultat” en el cas de les llars d'infants i una “necessària disminució” del nombre d'infants que podrà acollir cada llar. La reobertura de les llars d'infants deixa fora als nens d'un any perquè “és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del seu sistema immunitari”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article