Els catalans van llegar prop de 60 milions d’euros a entitats benèfiques durant el 2019

Els 229 testaments solidaris suposen el 20% del total d'Estat espanyol, però el 29% de l'import total


Els catalans van llegar prop de 60 milions d'euros durant el 2019 a l'Església, fundacions i ONG, el 29% de l'import total recollit a l’Estat espanyol. En concret van ser 229 llegats solidaris, segons el Col·legi de Notaris de Catalunya.

Del total de llegats solidaris, les ONG o fundacions no vinculades a l’Església en van rebre un 51,5% (118 llegats), per un 48,5% dirigit a les ordes religioses (111 llegats). Pel que fa a l'import que contenen aquests llegats, l’import llegat a ONG o fundacions va ser un 70,5% del total, per un 29,5% que van rebre les ordes religioses.

Si comparem les dades amb les de tot el territori espanyol, la xifra de gairebé de 60 milions d’euros suposa un 29% de l’import total de llegats solidaris a l’Estat espanyol, que va acumular gairebé 205 milions d’euros en aquest concepte.

En el cas de l’Estat, van haver-hi un total de 1.163 herències amb aquest tipus de llegats. Pel que fa a número de testaments que contenien un llegat solidari, els 229 de Catalunya suposen gairebé un 20% del total dels llegats solidaris a l’Estat. Com explica Joan Carles Ollé, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, “un llegat solidari cal fer-lo explícit en el moment de fer testament i és una manera de donar continuïtat a accions solidàries fetes en el decurs de la vida".

El llegat pot incloure bens molt diversos com, per exemple, un immoble, un import en diners o un percentatge del patrimoni. L’únic límit és que “no pot perjudicar, en cap cas, la llegítima dels hereus forçosos que, a Catalunya, regida pel Dret Civil català, és una quarta part del valor dels bens a repartir entre tots els fills, en cas d’haver-n’hi”.

Ollé també recorda que “les entitats sense ànim de lucre no estan subjectes a l’Impost de Successions i Donacions.” A més, recorda que “el testament, amb un cost d’aproximadament 50 euros, és l’únic document que assegura que els bens propis es transmetran a aquelles persones o entitats que cadascú decideixi".

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article