El 71% dels catalans s’identifiquen amb alguna religió i el 44% en són creients

El 68% no van mai a cap cerimònia de culte i un 10% són prac­ti­cants un cop a la set­mana

El 71% dels catalans s'identifiquen amb alguna religió per motius de cultura o de tradició i el 44.1% en són creients segons el tercer Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat de la Direcció General d’Afers Religiosos. Entre els catalans que s’identifiquen amb alguna religió el 53% ho fan amb el catolicisme, el 7% amb el protestantisme; el 4,3% són seguidors de l'islam, l'1,3% del cristianisme ortodox i l'1% són testimonis de Jehovà. Un 18% es declaren ateus i un 8,8% agnòstics. Segons l'estudi un 68,1% dels catalans no van mai a cap cerimònia de culte. En canvi, un 9,7% són prac­ti­cants un cop a la set­mana; un 5,3% van als cen­tres de culte algun cop al mes, i un 16,6% hi van algun cop l'any.

Segons el baròmetre, la majoria dels catalans coneixen l'existència de la religió catòlica (97,2%), islàmica (80,6%), evangèlica o protestant (76,5%), testimonis de Jehovà (74,1%) i budista (68,7%). Quan es pregunta als enquestats pel seu nivell de coneixement de les diferents confessions amb implantació a Catalunya, tan sols la religió catòlica supera l'aprovat.

De mit­jana, els enques­tats con­si­de­ren que el seu conei­xe­ment sobre aquesta religió és d'un 6,81 sobre deu. En el cas de les altres reli­gi­ons, la nota mit­jana no és supe­rior en cap cas al 3,4. L'islam, els tes­ti­mo­nis de Jehovà i el pro­tes­tan­tisme són les mino­ries reli­gi­o­ses que els ciu­ta­dans diuen que conei­xen millor.

Una altra dada que revela la recerca és que un 94,5% dels enquestats no s’ha sentit discriminat els darrers dos anys per motius religiosos. Pel que fa a l’acceptació de la diversitat religiosa, un 87,3% dels catalans creuen que hi ha respecte i bona relació entre les diverses confessions.

El 72% dels enquestats es mostra a favor que es doni als joves formació sobre les diferents religions del món; és a dir, que s'incorpori al sistema educatiu una nova assignatura en què s'ensenyi la religió des del punt de vista cultural i històric

Aquesta és la tercera edició del baròmetre, realitzat per la Direcció General d’Afers Religiosos i el Centre d’Estudis d’Opinió a partir de 66 preguntes a 1.600 persones majors de 16 anys. Els resultats presenten poques variacions respecte de les dues edicions anteriors, del 2014 i el 2016.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article