Cap universitat catalana compleix els requisits legals per ser considerada centre universitari

Les universitats públiques tenen especials deficiències en la temporalitat i dedicació del personal docent


Un estudi de l’Observatori Universitari conclou que cap universitat catalana compleix tots els requisits legalment establerts per a funcionar com a centres universitaris pel que fa a docència, investigació i plantilles. Segons l’informe, els requisits actuals són cinc i estan en vigor de fa dècades: oferta docent, activitat investigadora, plantilla docent i investigadora (PDI), centres adscrits i infraestructures. Només 18 de les 81 universitats espanyoles analitzades els compleixen tots, cap d’elles catalana. A més, el document adverteix que la futura legislació encara serà més difícil de complir.

Els centres públics catalans sobretot incompleixen els requisits de temporalitat del PDI i la seva dedicació parcial. Cinc de les set universitats públiques superen el 60% de contractes temporals, quan el màxim permès és del 40%: UAB, UB, UPF, URV i UdL. La UdG té un 58,6% de PDI temporal, i la UPC, un 46,1%. De les privades, la UIC té un 68,4% de personal temporal. El percentatge mínim de PDI a temps complet ha de ser del 60%, però la UAB, la URL i la UB no arriben al 40%. La UPF, la UdG i la UdL superen el 40% per poc i la UPC està al 56%. De les privades, la UIC, la URL i la UVic-CC estan entre el 27 i el 38%.

Dels centres privats catalans, l’Abat Oliba (UAO-CEU) i la UOC tenen menys de la meitat de la ràtio mínima de PDI per cada estudiant, 0,46 i 0,5 per cada 100 estudiants, i la UIC té menys de la meitat del mínim de dedicació completa. La UIC també té un 68% de PDI temporal i un 28% dedicat a temps complet. Comptant els centres adscrits, la UAB, la UB, la UdG, la UdL, la UPC, la UPF, la URV i la URL tampoc compleixen el màxim del 40% de PDI temporal.

Respecte als doctors amb sexennis, la UIC i la UOC han estat un i dos anys, respectivament, entre el 2014 i el 2018, sense cap doctor reconegut amb sexenni. La UAO i la URL han tingut cinc anys amb concessió de sexennis, però han tingut menys d’un 60% de professorat permanent amb sexenni, com és requerit. La UAO un 52% del PDI amb sexenni, i la URL un 37%. Hi ha només un centre català que no compleix el mínim de PDI doctor del 50%, i és la UVic-CC, amb un 46,3%. Respecte els centres adscrits, la UAB, la UB, la UdG, la UPC, la UVic-CC i la URL tampoc compleixen el mínim del 50% de PDI doctor.

Pel que fa a la ràtio de PDI per estudiants, les presencials n’haurien de tenir un per cada 25 alumnes, i les no presencials, com la UOC, un per cada 100. La UOC en té un per cada 200, mentre que la UPF en té 0,96 per cada 25 alumnes, i són les dues úniques de Catalunya que no compleixen el requisit. La UAO té 0,46 docents per cada 25 alumnes, ja que només té 44 professors. Respecte els centres adscrits, la UB, la UdG, la UPC i la UPF també tenen ràtios inferiors a les legalment requerides.

La UPF és la universitat pública de l’estat que té un percentatge més alt d’ingressos d’I+D respecte el total d’ingressos, entre el 2010 i el 2017, un 23,2% del total. La UAO és l’única universitat catalana que no compleix el mínim d’aconseguir cinc projectes d’investigació en cinc anys, ja que només n’ha aconseguit tres. Pel que fa a publicacions científiques, el requisit mínim és de sis publicacions en tres anys per cada tres PDI a temps complet, però la UAO n’ha aconseguit 1,4, la URL, 4,6, i la UVic-CC, 3,4.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article