Només un de cada tres càrrecs de gestió, docència i investigació universitària l’ocupen dones

Només el 16% dels graus inclouen assignatures de gènere en els currículums, apunta un estudi de la Xarxa Vives d’Universitats


Només un de cada tres càrrecs de gestió, docència i investigació universitària l'ocupen dones, segons un estudi de la Xarxa Vives d'Universitats. La presència de dones sí està equilibrada pel que fa la coordinació d'estudis de grau, postgrau i doctorat, activitats però que no són ni remunerades ni reconegudes en els processos de promoció professional.

En aquest sentit, hi ha un 49% de dones en coordinació de grau, un 46% en la de postgraus i un 41% en la de doctorats. En canvi, en la coordinació d'estudis, alts càrrecs de gestió, docència i investigació —sí reconeguts i amb retribució addicional— la presència de dones va del 10% al 34%. D'altra banda, el percentatge d'assignatures de gènere en els currículums només arriba al 16%.

Sobre la presència de dones en alts càrrecs de gestió, docència i investigació, només hi ha equilibri pel que fa a la direcció d'escoles de doctorat, amb un 37% de mitjana. En canvi, les dones són el 34% de les deganes o directores d'escoles, el 20% dels vicerectorats de docència o ordenació acadèmica i el 10% dels vicerectorats de recerca.

L'estudi ‘La perspectiva de gènere en la docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur’, ofereix una fotografia global de la qüestió de la perspectiva de gènere en la docència universitària. Entre les universitats participants hi ha l'Abat Oliba CEU (UAO), la de Barcelona (UB), l'Autònoma de Barcelona (UAB), la Internacional de Catalunya (UIC), la Politècnica de Catalunya (UPC), l'Oberta (UOC), la Pompeu Fabra (UPF), la Ramon Llull (URL), la Rovira i Virgili (URV), la de Vic (UVic-UCC), la de Girona (UdG), la de Lleida (UdL), la Politècnica de València o la de les Illes Balears, entre altres.

El 85% de les 20 universitats participants en l'estudi ha inclòs la competència de gènere en els plans d'estudi d'alguns dels seus graus. Tot i això, només el 31% l'ha introduït com a competència comuna a tots els graus que imparteixen. A més, només el 16% dels graus de les universitats ofereixen assignatures de gènere en els currículums.

L'estudi afirma que en els darrers anys el gènere s'està incloent progressivament en els plans d'estudi dels graus però tot i això l'enfocament continua sent restrictiu ja que els canvis en la cultura organitzativa i de gestió continuen sent limitats.

La tendència però és a un creixement de les assignatures de gènere obligatòries en els estudis de grau. En concret s'ha produït un augment del 31% entre l'informe del 2017 i l'actual. Així, la mitjana d'assignatures de gènere obligatòries respecte al total d'assignatures de gènere en estudis de grau és del 51% (39% el 2017). En el postgrau, la mitjana és del 46% (32% fa quatre anys). Pel que fa als estudis de doctorat, el 45% dels centres imparteixen un programa de doctorat especialitzat en gènere, el que suposa el 2% del conjunt de l'oferta de programes de doctorat de les universitats participants.

Política universitària de gènere

Més enllà de l'àmbit purament acadèmic, el 70% de les universitats han ofert formació amb perspectiva de gènere dirigida al personal docent i investigador en els darrers cinc anys. A més, la meitat disposa d'un banc de recursos específic per a una docència amb perspectiva de gènere.

El 60% de les universitats desenvolupa projectes d'innovació docent amb perspectiva de gènere. D'altra banda, el 40% preveuen programes de mentoria dirigits específicament a les alumnes dones.

Feina pendent en l'entorn virtual

L'estudi també analitza la situació en l'entorn virtual. Els resultats mostren que el l'ús del llenguatge inclusiu no es troba encara generalitzat en el 80% dels casos. Només en un 15% de les universitats, l'ús del llenguatge inclusiu és un recurs habitual. Tot i això, el 85% disposa d'espais virtuals estadístics que introdueixen dades desgregades per sexe i per als tres col·lectius universitaris (PAS, PDI i estudiants). Això afavoreix la presa de decisions amb perspectiva de gènere.

Més formació en estudis de grau de forma obligatòria

Un cop analitzada la situació, l'estudi conclou que és necessari incrementar la formació en gènere en els estudis de grau de manera obligatòria o fonamental. Proposa també implementar una estratègia educativa sistemàtica i atractiva dirigida al professorat universitari per a incorporar la transversalització de gènere en el procés d'ensenyament aprenentatge.

D’altra banda, reclama garantir, des de la governança universitària, rectorat, deganats, la coordinació acadèmica i científica amb equilibri d'homes i dones. També conclou que caldria visibilitzar els discursos sobre gènere i igualtat en les fites protocol·làries del curs universitari i enfortir les posicions ètiques en igualtat real de les universitats coma institucions socialment responsables i avançar en la transparència universitària amb enfocament de gènere. Per últim, aposta per incrementar els programes de mentoria dirigits a alumnes universitàries.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article